Skriv ut

Nyligen utkom boken ”Uppdrag Solidaritet” skriven av Palmecentrets biståndschef Birgitta Silén, som har arbetat med länder i Södra Afrika sen i början av 80-talet. Boken berättar hur arbetarrörelsen tidigt engagerade sig för befrielsen av kolonierna i Södra Afrika och kampen mot apartheid. Olof Palme var de förtrycktas röst och ledde kampen både i Sverige och världen.

I boken Uppdrag Solidaritet berättar många som varit aktiva om hur uppdraget växte fram, om arbetet i arbetarrörelsens organisationer; om de politiska besluten och det praktiska arbetet. Boken innehåller också ett unikt bildmaterial.

– Det var ett unikt engagemang som engagerade många i Sverige; man bojkottade varor från Sydafrika och samlade in pengar till befrielserörelserna utanför Konsum. Arbetarrörelsen engagerade sig tidigt och tog ställning. Sen omvandlades detta till en progressiv internationell politik och ekonomiskt statligt stöd, säger Birgitta Silén.

Det är berättelser om politiskt och personligt mod, om uthållighet och styrka och om glädjen att arbeta med något större än vardagsproblemen. Solidaritetsarbetet med Södra Afrika påverkade många för livet, både politiskt och personligt.

– Alla som på något sätt engagerade sig i kampen blev ”sålda”, och det kom att påverka deras inställning till politik och till livet. Afrika blev en del av själ och hjärta, säger Birgitta Silén.

1994 hölls de första demokratiska valen i Sydafrika. Därmed sattes punkt för befrielseepoken. Nu är utmaningen att fortsätta solidariskt samarbete för demokrati och rättvisa i en del av världen som svensk arbetarrörelse har alldeles särskilda band till.

– Vår solidaritet med Afrika finns kvar, men vi behöver bli bättre på att omsätta det i praktiken. Det är inte som förr, vi står mitt i globaliseringen. Det betyder många nya möjligheter men också problem, avslutar Birgitta Silén.

***

Boken ges ut på Nielsen&Noréns förlag. Denna bok ingår i en serie om fem som dokumenterar olika delar av folkrörelsernas solidaritetsarbete med Södra Afrika. De an dra böckerna handlar om: Praktisk Solidaritet (Emmaus samt Brödet och fiskarna), Isolera Sydafrika-kommittén (ISAK), Afrikagrupperna och Kyrkorna.

Beställ boken från Palmecentret: info@palmecenter.se

Publiceringsdatum: 2007-02-08

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...