Skriv ut

Den interna väpnade konflikten mellan vänstergerillor och den colombianska staten har pågått sedan sextiotalets mitt. Colombia är ett av de länder i världen som har flest internflyktingar och är ett av de farligaste länderna att vara fackföreningsaktiv i. Nyligen inleddes en fredsprocess mellan staten och Farc-gerillan och med anledning av det ordnade Latinamerikagrupperna ett frukostseminarium på solidaritetshuset i Stockholm.

I panelen satt Piedad Cordoba, tidigare senator för liberala partiet och i dag aktiv i fredsrörelsen, Mauricio Ramos och Ricard Calderon. Samtalet leddes av Latinamerikagruppernas ordförande Francisco Contreras.

Panelisterna presenterade den nystartade folkrörelsen Marcha Patriótica som syftar till att organisera progressiva krafter för en förbättring av det colombianska samhället. Genom att organisera civilsamhället inför den stundande fredsprocessen kan ett tryck på regimen öppna för att fredsprocessen blir en reell nyckel till förändring, menade de.

För att lyckas med sin kamp för en fred grundad på demokrati och rättigheter söker Marcha Patriótica internationellt stöd. Därför är Piedad Cordoba, Maurico Ramos och Ricard Calderon på turné i Europa för att väcka uppmärksamhet och engagemang.

– Varje folkligt krav stämplas som gerillornas, sa Piedad Cordoba. Vi kallas terrorister för att vi går emot den officiella linjen. Många tvingas lämna landet eller dödas.

Maurico Romas sa att Marcha Patriotica inte är ett uttryck för den traditionella vänstern även om den traditionella vänster ryms inom organisationen.

– Marcha Patriotica är inget smalt parti utan folkets samlade uttryck, fortsatte han.

Piedad Cordoba sa att det krävs en mer folklig regim för att kunna lösa den höga arbetslösheten, koncentrationen av tillgångar och miljöförstöringen.

–  Med tanke på alla naturresurser vi har är det omöjligt att förklara den utbredda fattigdomen. Stat och rättssystem är politiserade och många i internationella samfundet känner inte till den fruktansvärda situationen i Colombia.

– Förändringar av lagar har legitimerat de utomrättsliga avrättningar som förekommit tidigare, berättade Piedad Cordoba. Colombia har ställt sig utanför de progressiva krafter i Latinamerika som pågår i dag, fortsatte hon.

– Det är viktigt att se till att Marcha Patriotica inte utrotas som andra rörelser, sa hon. Det kräver internationell uppmärksamhet. Den fred som måste komma till stånd måste grunda sig på rättigheter och demokrati.

Palmecentret samarbetade tidigare med den politiska oppositionen Polo Democrático Alternativo och fackföreningsrörelsen i Colombia med syftet att stärka organisationerna, öka deras samarbete samt möjliggöra diskriminerade gruppers deltagande.

Text: Otto Widmark

Publiceringsdatum: 2012-10-12

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...