Skriv ut

EU:s restriktiva flyktingpolitik försvagar inte bara asylrätten utan också rätten att fly. Bristen på lagliga vägar för flyktingar gör att de istället tvingas till andra, mer "olagliga" vägar, vilket skapar osäkerhet kring deras flyktingstatus. Det skriver Sirin Kana i en rapporten "Bättre än gummibåtar - säkrare flyktvägar in i Europa", som ges ut av Tankesmedjan Tiden och Olof Palmes internationella center.

Parallellt med EU:s skärpta gränskontroller har antalet flyktingar som drunknat på Medelhavet ökat. Samtidigt rapporteras det om att antalet människor som riskerar sina liv i odugliga båtar blir alltfler. EU:s restriktiva flyktingpolitik bevisar att skärpta gränskontroller inte fungerar som ett avskräckande medel när desperata människor flyr från krig och förtryck.

Sirin Kara, utredare på Tankesmedjan Tiden, har undersökt och redovisar sex alternativa vägar för flyktingar.

Bild migrationsrapport

Ladda ner rapporten: Rapport Bättre_än_gummibåtar

Publiceringsdatum: 2015-11-04

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...