Skriv ut

Palmecentrets verksamhet i Turkiet startade i sin nuvarande form 2005. Sedan dess har Palmecentret tillsammans med drygt 40 turkiska och runt 30 svenska organisationer genomfört cirka 80 projekt. I en nya skrift beskrivs samarbetet.

Turkiet - samarbete för förändringProjekten är inriktade på att stärka organisationer i landet som verkar för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Palmecentrets partners organiserar marginaliserade grupper i deras strävan att öka sitt inflytande i samhället, stärka demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna. Projekten medverkar därmed till ett turkiskt närmande till Europeiska unionen.

Tillsammans har vi bland annat bidragit till:

• att ge alevitiska föreningar möjlighet att genomdriva folkrörelsearbete i staden Sivas i centrala Turkiet. Alevitiska föreningar verkar under svåra förutsättningar i Turkiet och aleviter är inte sällan diskriminerade i samhällslivet. I Sivas har ABF Göteborg och den alevitiska föreningen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bland annat arrangerat folkmusikkurser för ungdomar och studiecirklar i datoranvändning.

• att stödja Astrid Lindgrens barnbibliotek i staden Diyarbakir i sydöstra Turkiet där en majoritet av befolkningen är kurder, genom de insatser som Kurdiska kulturstiftelsen i Stockholm och kvinnokooperativet Umut Işığı har genomfört. Tidigare var tillgången till barnböcker mycket knapp i staden, inte minst barnböcker på kurdiska. Språket har länge varit förbjudet i skolor och i övrigt samhällsliv. Idag finns tusentals böcker på Astrid Lindgrens barnbibliotek som är öppet för alla. Och en stor del av böckerna är på kurdiska. Där genomförs även sagostunder, filmvisningar och andra kulturaktiviteter.

• att driva ett projekt för ungdomar i staden Tunceli i östra Turkiet, i syfte att ge målgruppen en meningsfull tillvaro med danslektioner, filminspelningar och deltagande vid ungdomsfestivaler.
• att Turkiets armeniska minoritet får chansen att berätta sin historia genom vittnesmål som dokumenteras i bokform av Hrant Dink Foundation. Den armeniska minoriteten består av färre än 100 000 personer och har länge varit en diskriminerad grupp i Turkiet. Hrant Dink Foundation är en organisation som jobbar med att skapa ett kollektivt minne för att ge den armeniska minoriteten en röst. Organisationen är namngiven efter Hrant Dink som var en känd armenisk journalist från Turkiet och som mördades 2007.

I denna skrift presenterar vi några av våra projekt närmare:

• I Ankara har HBTQ-rörelsen Kaos GL sin bas, där man bland annat arbetar med en tidningsutgivning som lyfter HBTQ-personers situation i landet.
• I Diyarbakir arbetar människorättsorganisationen İnsan Hakları Derneği (IHD) för att mänskliga rättigheter ska respekteras.

• I Istanbul arbetar en grupp på Bilgi-universitetet med att utveckla ungdomars förutsättningar och möjligheter att nätverka och uttrycka sig i olika former.

Ladda ner skriften Turkiet – Samarbete för förändring (PDF)

Publiceringsdatum: 2012-12-04

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...