Skriv ut

Utrikesdepartementets analytiker Torgny Hinnemo talade om Evolution i stället för revolution? Hinnemo nämnde inledningsvis de tre ”revolutionerna” 2003 i Georgien, 2004 i Ukraina och 2005 i Kirgizistan.

Paragraf 6 i den sovjetiska grundlagen föreskrev att ”Sovjetunionens kommunistiska parti är den vägledande och styrande kärnan i det sovjetiska samhället”. Michail Gorbatjov hoppades kunna reformera kommunistpartiet. Så blev det emellertid inte. Partiet började avtyna, och oligarker som börjat sina karriärer inom kommunistpartiet kom ut som vinnare ur processen. Ännu påverkas Armenien som har 3 miljoner invånare av sitt sovjetiska arv.

– Armenisk politik präglas av ett starkt säkerhetstänkande. Från huvudstaden Jerevan och dess omgivningar, där hälften av befolkningen bor, kan man se berget Ararat som ligger på Turkiets sida av gränsen. Eftersom förhållandet till Turkiet är spänt påminns armenierna dagligen om att det är grannen som har kontroll över de strategiska höjderna. Till det kommer att huvuddelen av Armeniens gränser – de mot Azerbajdzjan och Turkiet – är stängda. Bara två smala korridorer mot Iran och Georgien är öppna för Armeniens utrikeshandel, sade Torgny Hinnemo.

– Detta sätter stark prägel på tänkandet i Armenien. Det första postsovjetiska kriget mellan Armenien och Azerbajdzjan om Nagorno-Karabach enklaven övergick i ett eldupphör – avtal 1994, men fortfarande dödas soldater på båda sidor av prickskyttar. Mycket litet har hänt i fredsprocessen på senare tid inom ramen för OSSEs Minskgrupp som handlägger frågan, berättade Hinnemo. I både Azerbajdzjan och Armenien är det inrikespolitiskt inopportunt att göra eftergifter. Eftersom Armenien kan sägas ha vunnit kriget har landet heller inget behov av att påskynda processen, berättade han.

– I övrigt präglas Armenien av fattigdom. I landets näst största stad Gyomri är en fjärdedel arbetslösa. Där saknar också 22 000 människor ännu fast bostad efter jordbävningen 1988. De flesta städerna i den norra delen av landet har inte rinnande vatten dygnet runt. Endast i Jerevan kan man se vissa förbättringar, fortsatte Torgny Hinnemo och avslutade

– 80 % av Armeniens energi kommer från Ryssland, och armeniska jordbruksvaror exporteras i den motsatta riktningen. En tid upphörde undervisningen i ryska, men denna har återupptagits efter Nagorno-Karabach konflikten. Armenien är det land som står Ryssland närmast av de transkaukasiska staterna, men som också försöker hålla viss distans till den stora nordliga grannen.

Text: Gunnar Lassinantti

——————————————————————————–

Faktaruta om valet i Armenien

Parlamentsvalet i Armenien den 12 maj genomfördes enligt de internationella observatörerna från OSSE i bättre ordning än de närmast föregående valen, men det finns fortfarande brister, framför allt under perioden före valdagen.

Det etablerade regeringspartiet, Republikanska partiet, ökade sin andel av rösterna från 23,5 till 32,8 % . Det fick sällskap av ett nybildat presidentvänligt parti kallat Blomstrande Armenien som fick 14,7 %. Av övriga presidentvänliga partier stärkte Dashnaktsutiun (Armeniska Revolutionära Federationen) sin position något med 12,7 %, Orinats Yerkir (Rättssäkerhet) föll från 12,3 till 6,8 % och Förenade Arbetarpartiet hamnade den här gången under femprocentsspärren.

Oppositionen tappade mandat, bland annat därför att den tidigare alliansen Adartyun (Rättvisa), som vid förra valet fick 13,6 % av rösterna, är upplöst. De enskilda partier som ingått i alliansen nådde liksom Nationell Enhet (8,8 % vid förra valet) inte upp till femprocentsspärren. Ett oppositionsparti Fädernesarvet, som inte tilläts ställa upp i förra valet 2003, fick däremot 5,8 % av rösterna denna gång.

24 partier och block ställde upp i årets val. Mandatfördelningen är ännu inte klar, bland annat därför att fyra partier har överklagat valresultatet.

Enligt riksdagsledamoten Tone Tingsgård är det ett stort problem att rösträkningen går mycket långsamt och genomförs med omständliga procedurer.

Publiceringsdatum: 2007-06-07

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...