Skriv ut

– Utan länder som Sverige splittras världen i rika och fattiga och vi har ingen gemensam grund att stå på. Ni är ett av få länder som kan utgöra en bro och det
är organisationer som Palmecentret som möjliggör detta. Detta berättar Beatie Hofmeyr från sydafrikanska ETU.

beate

Den oberoende organisationen ETU (Education and Training Unit, tidigare Voter Education and Election Training Unit) är en av Palmecentrets samarbetspartners i Sydafrika. Organisationen bilades 1992 med stöd av Socialdemokraterna och ANC och har sedan starten arbetat med utbildning för väljare, politiker och tjänstemän gällande demokrati- och utvecklingsfrågor.

Även om ANC fått till reformer gällande kvinnors rättigheter och sociala trygghetssystem står den unga demokratin Sydafrika inför många utmaningar. Till de mest kritiska hör låg kvalitet i utbildningssystemet, brist på arbetstillfällen, politisk korruption och bristande moral samt traditionella könsmönster. Problemen hänger ihop, ojämlikheten i samhället skapar politisk korruption, menar Beatie Hofmeyr.

– Det som Sydafrika har gemensamt med andra länder i Afrika är att det finns för få vägar ur fattigdomen. Om du bor i ett fattigt område och blir lokalpolitiker blir du plötsligt tjugo gånger rikare än alla andra. På grund av detta tenderar folk att hänga fast vid sina positioner, eftersom det blir deras familjs väg ur fattigdomen. Detta har korrumperat oss på många sätt.

Sydafrika har flest människor som lever med hiv i världen. Palmecentret har under många år stöttat ETU:s hiv- och aidsprojekt som syftar till att föra samman offentliga och civila aktörer i ett partnerskapsprojekt. Man arbetar med att ta fram strategier för att förebygga hiv genom folkbildning och med att hantera konsekvenserna av epidemin genom att ge bättre service till sjuka. Sydafrikas tidigare president undvek att agera mot frågan vilket gjorde Palmecentrets stöd viktigt.

– I svåra tider när vi hade en president som inte ville se vad som behövde göras, som förnekade stora delar av problemet, hjälpte Palmecentret oss att hålla frågan levande inom den breda demokratirörelsen, säger Beatie Hofmeyr.

Projektet har haft tydliga resultat och skapat hållbara strukturer för omhändertagandet av sjuka. I de kommuner där ETU har arbetat är färre smittade och det finns en debatt kring stigmatiseringen av hivsmittade.

I en demokrati behövs fungerande partier. Men denna viktiga komponent är svår att nå kunskap om och det är inget man kan lära sig på universitet. Kunskap om detta måste istället spridas genom folkbildning.

– På universitetet kan man lära sig om demokrati eller staten. Men man kan inte lära sig om hur man har en partikongress som är så demokratisk som möjligt, om hur man organiserar ett ledarbyte utan att splittra partiet, eller hur man värvar medlemmar på ett effektivt sätt, förklarar Beatie Hofmeyr.

Därför startade ETU, med stöd av Palmecentret, en partiskola i södra Afrika där kapacitetsstärkande och utbildning kring demokratiska metoder har varit i fokus. Trots unikt innehåll och framgång i hela södra Afrika kommer projektet inte att kunna fortlöpa på grund av minskat anslag från den svenska biståndsmyndigheten Sida.

Samarbetet med Palmecentret är inte bara viktigt för att förbättra situationen i Sydafrika, utan även för svenskars förmåga att se det unika i att ha ett så pass rättvist och jämlikt samhälle som Sverige. Palmecentret är något mer än en vanlig civilsamhällsorganisation.

– Expertisen, finansieringen och det politiska stödet ni har. Palmecentret är inte bara en NGO, det är hela arbetarrörelsens uttrycksmedel. Och en vanlig arbetare på en fabrik förstår att ert arbete är viktigt, avslutar Beatie Hofmeyr.

Text: Sofia Joelson

Publiceringsdatum: 2012-03-13

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...