Skriv ut

Efter valet 2006 blev vi kontaktade av socialdemokratiska partier från många länder. Men vi trivs bäst med svenskarna, säger Khaled Tomaizi på Fatahs partidistrikt i Hebron på Västbanken. - Ni har ingen dold agenda, utan vill verkligen hjälpa till att bygga demokrati.

Huset där Fatah i Hebron har sina lokaler ser halvfärdigt ut och trappan till övervåningen verkar provisorisk. Bilder på förre och nuvarande palestinske presidenten, Yassir Arafat och Mahmoud Abbas, signalerar att vi har kommit rätt.

Hebron är ett av flera Fatahdistrikt som har så kallat partinära stöd via Palmecentret. (se faktaruta). Samarbetspartner är oftast ett svenskt socialdemokratiskt partidistrikt, för Hebrons del partidistriktet i Uppsala.

– Utbytet med Uppsala är väldigt viktigt för oss, säger Mohammed Hroub, sekreterare i partidistriktet och till vardags universitetslärare. Liksom flera i styrelsen har han varit i Uppsala på studiebesök eller gått utbildning där tillsammans med svenska partikamrater.

– Vi har många olika erfarenheter men också en hel del gemensamma frågor och problem. Vi lär av varandra!

Idag är två av Palmecentrets medarbetare på besök för att höra med styrelsen hur verksamheten fungerar och gå igenom redovisningsrutiner för det finansiella stödet.

– Berätta lite om situationen för er idag, inleder Carina Eriksson, programhandläggare för Palestina, Irak och Västsahara.

Hebron är ett svårt partidistrikt, av flera skäl, berättar Khaled Thomaizi, Innerstaden är sedan decennier starkt konservativ, och här har det rivaliserande partiet Hamas fått ett starkt fäste. Dessutom har en grupp judiska bosättare flyttat dit, vilket innebär att de urgamla gränderna och basarerna numera vaktas av tungt beväpnade israeliska soldater. Handeln som har pågått här i århundraden har i princip avstannat och frustrationen växer bland den palestinska befolkningen.

– Vi har fört en omfattade diskussion på alla nivåer i partiet om varför vi förlorade valet 2006, fortsätter Thomaizi.

– Folk här i Hebron tyckte inte att vi gjorde något för dem. Vi hade för lite fokus på kvinnorna och saknade ett bra socialt program. Till det kom anklagelserna om korruption och bristande öppenhet inom partiet. Nu försöker vi åtgärda detta inför nästa val, som kanske blir av nästa år.

Carina Eriksson hör sig också för om utbildningsbehovet för nästa år. En viktig del av partistödet är utbildning för partifunktionärer och medlemmar.

Studieansvarige är väl förberedd.  Mänskliga rättigheter, teamwork och hur man stärker partidisciplinen, till exempel får medlemmar att betala avgift och genomföra det de har lovat, är några teman. Samt att involvera och stärka kvinnorna i partiet.

– Vi väljer alltid folk både från lokalavdelningarna och ungdoms – och studentförbundet till våra utbildningar, betonar han. Och vi ser till att inte samma personer får gå flera kurser.

Palmecentret och Sverige är bra att samarbeta med, tycker styrelsen.

– En del socialdemokratiska partier har en egen agenda och ställer villkor för att samarbeta med oss. Men inte ni svenskar. Med er har vi en jämställd dialog.

Magdalena Agrell, controller på Palmecentret, går igenom hur det finansiella stödet ska redovisas. Styrelsen lyssnar, antecknar, ställer några frågor. De flesta är redan bekanta med rutinerna, med det är viktigt att kunskapen hålls levande.

– Ju bättre ni kan visa att pengarna används väl, desto enklare är det att få fortsatt stöd, avslutar hon.

– Som ni vet kommer pengarna från svenska skattebetalare, och de vill förstås att de används på bästa sätt.

Det är dags att ta sig nedför den rangliga trappan och sedan genom vägspärrarna till nästa distrikt som ska få besök. Finns det någon rimlig lösning på Israel- Palestinakonflikten inom överblickbar tid?

– Absolut, säger en av ledamöterna och ler vänligt.

– I grunden handlar det om hopp. Om vi som bor här förlorar hoppet, då är det kört.

Text: Agneta Carleson

 

FAKTARUTA PARTISTÖD
• Alla riksdagspartier kan förmedla partiinriktat demokratistöd till utvecklingsländer via en s k partianknuten organisation. Palmecentret är en sådan organisation och hanterar Socialdemokraternas bidrag.
• Varje riksdagsparti har rätt till ett grundstöd på 650 000 kr samt 170 000 kr per mandat och år. Finansieringen sker via Sida.
• Det partiinriktade demokratistödet utgör cirka 10 procent av Palmecentrets totala verksamhet.
• Prioriterade områden för partistödet är organisations- och kapacitetsutveckling, interndemokrati, väljarkommunikation och utveckling av lokala politiska aktiviteter.
• Prioriterade målgrupper är kvinnor, ungdomar, förstagångsväljare samt partiaktiva på bas- och lokalnivå.

Publiceringsdatum: 2009-10-06

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...