Skriv ut

Samarbetet mellan Socialdemokraterna i Stockholm och systerpartiet Fatah i östra Jerusalem har stor politisk betydelse i Palestina. Projektet som heter ”Capital to Capital” är viktigt eftersom det bidrar till att ge legitimitet till östra Jerusalem som huvudstad i en framtida fri palestinsk stat.

Daniel Seidermann. Foto: Isabel LundinUnder en vecka i juni rådde det full aktivitet i östra Jerusalem. Representanter från Socialdemokraterna i Stockholm var på besök för att genomföra projektets första aktivitet. Samarbetet syftar till att genom utbildning av kvinnor, ungdomar och valda representanter stärka deras inflytande och därmed kapaciteten hos Fatah att framgångsrikt genomföra sitt politiska arbete i östra Jerusalem.

– Samarbetet är viktigt för Fatah i östra Jerusalem inte bara på grund av den utbildning som många av Fatahs medlemmar får utan också för den stora politiska betydelse projektet har. Vårt samarbete signalerar att östra Jerusalem är palestiniernas huvudstad i en framtida palestinsk stat, sida vid sida med Jerusalem som Israels huvudstad. Internationellt samarbete gynnar oss i stort men detta specifika projekt har redan lyckats med att skapa engagemang hos ungdomar, kvinnor och ledare i organisationen, säger Ziyad Abu Zayyad som är projektledare för den palestinska gruppen.

Östra Jerusalem ockuperades och annekterades illegalt av Israel 1967, något som inte erkänns av internationella samfundet. Enligt internationell rätt är östra Jerusalem ett ockuperat palestinskt territorium och en del av Västbanken, som tillsammans med Gaza också ockuperades under junikriget 1967.

Sedan dess har mer land konfiskerats och illegala israeliska bosättningar uppförts på ockuperad mark. Enligt israeliska statistiska centralbyrån bor cirka 200 000 av de uppskattningsvis 515 000 israeliska bosättarna i östra Jerusalem. Även om det inte finns någon fysisk gräns mellan den östra och västra sidan av Jerusalem existerar en glasmur i invånarnas medvetande. Israeler och palestinier som bor i Jerusalem vistas inte ”på den andra sidan” och möts således inte i det vardagliga livet.

Att verka politiskt för Fatahmedlemmarna i östra Jerusalem är kantat med problem. Sedan 2001 är PLOs representation i östra Jerusalem nedstängd och palestinsk politisk aktivitet förbjuden.

Förutom deltagarna från Socialdemokraterna i Stockholm var ungdomar från SSU-distriktet på plats för att vara med i en gemensam utbildningssatsning med ungdomar från Fatah.

– Jag lärde mig om de speciella förhållanden som palestinier boende i Jerusalem lever under. Ungdomarnas historier från fängelsevistelser, att se muren och att passera genom militära vägspärrar är några saker som satte avtryck under resan, berättar Andrea Törnestam, SSU Stockholm.

Veronica Palm, Dag Larsson och Joel Ensjö från ledningen för Socialdemokraterna i Stockholm deltog i besöket för att ge sitt stöd åt samarbetet, lära känna ledarskiktet i Fatah och lära sig mer om situationen i östra Jerusalem. Bland annat besökte de E1, det område som israeliska regeringen vill bebygga med 4 000 bostäder för 14 500 bosättare i syfte att expandera Jerusalem. Israelisk bebyggelse här skulle innebära att Jerusalem byggs ihop med den stora bosättningen Ma’ale Adumim och att östra Jerusalem geografiskt skulle skäras av från Västbanken och omöjliggöra en sammanhållen framtida palestinsk stat.

– Bebyggs E1-området är det oåterkalleligt och en tvåstatslösning är inte längre genomförbar, säger Daniel Seidermann, världskänd Jerusalemexpert som guidade delegationen.

På den övre bilden syns Daniel Seidermann; på den undre bilden syns Veronica Palm med Adnan Husseini, borgmästare i östra Jerusalem.

Text och foto: Isabel Lundin

Artikeln är även publicerad i Internationella Socialdemokraten 2013.

Publiceringsdatum: 2013-09-24

Till toppen av sidan
Bebyggs E1-området är det oåterkalleligt och en tvåstatslösning är inte längre genomförbar. - Daniel Seidermann

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...