Skriv ut

Under den senaste månaden har Turkiet skakats av demonstrationer runt om i landet. Det som började som protester mot regeringens planer att bygga ett köpcenter i Geziparken i centrala Istanbul ledde till landsomfattande demonstrationer. Det polisvåld som har riktats mot demonstranter har eskalerat och kritiserats av bland annat Europaparlamentet, Amnesty International, Solidar och Human Rights Watch.

Godtyckliga gripanden och polisattacker riktade mot människor på sjukhus och provisoriska vårdcentraler har dokumenterats. Hittills har fyra människor dödats, tusentals är skadade varav ett tiotal livshotande och hundratals har arresterats.

Palmecentret fördömer det polisvåld som har använts mot fredliga demonstranter och ställer sig bakom Europaparlamentets uttalande.

Protesterna har vuxit till en missnöjesyttring mot regeringen som har suttit vid makten i snart elva år. Krav reses på grundläggande demokratiska rättigheter så som demonstrationsfrihet, yttrandefrihet, organisationsfrihet och pressfrihet. Det är en bred krets som demonstrerar: turkar som kurder, kvinnor som män, hbt-personer, unga, äldre, kulturarbetare, politiker, universitetslektorer, läkare, lärare, olika religiösa grupper och vänsteraktivister.

Vid sidan av Turkiets historiska fredsförhandlingar med den kurdiska PKK-gerillan och en till synes blomstrande ekonomi finns det djupa demokratiska luckor. Fortfarande sitter tusentals människorättsaktivister i fängelse och Turkiet har i dag det högsta antal fängslade journalister i världen. Fortfarande möter civilsamhällsorganisationerna i landet, inklusive fackföreningar, stora hinder att organisera sig och de utsätts för oproportionerliga statliga inspektioner och stränga straff som påföljd.

Palmecentret har lång erfarenhet av att jobba med demokrati- och folkrörelser i Turkiet. Tillsammans med våra partners i landet kämpar vi för att människor ska kunna organisera sig i syfte att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv. Under vårt fleråriga arbete i landet, med stöd till stora delar av civilsamhället, har vi bevittnat att det är möjligt att skapa förändring steg för steg. Men det måste göras på flera nivåer och av människorna själva.

Det civila samhället i Turkiet, ett land med stor pluralism och mångfald, är en av de viktigaste krafterna för landets demokratisering. Därför är det oacceptabelt att människor fortfarande utsätts för diskriminering, trakasserier och fängelsestraff på grund av sin organisering och sin etniska, religiösa, sexuella tillhörighet och/eller politiska åsikt.

Palmecentret har under lång tid samarbetat med kapacitetsstarka civilsamhälls-organisationer som har möjlighet att påverka beslutsfattare på olika nivåer. Men också med mindre gräsrotsorganisationer som många gånger är marginaliserade gruppers enda kanal till ökat inflytande i samhället. Palmecentret ser därför med oro på den svenska regeringens avsaknad av en landstrategi för Turkiet efter 2013, då också Palmecenters Turkietprogram når sitt ände eftersom Sida då avslutar finansieringen av de projekt som ingår där.

Den senaste tidens händelser och de landsomfattande protester som inleddes i Geziparken i Istanbul, visar att de sociala rörelserna och gräsrotsorganisationerna är av stor betydelse. Det är en förändringskraft som nu formas till politiska krav på en hållbar demokrati. Därför är det än viktigare att det civila samhället i Turkiet tillåts verka och organisera människor för en utveckling byggd på respekt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Publiceringsdatum: 2013-07-02

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...