Skriv ut

2005 års Olof Palmepris tilldelades den burmesiska frihetskämpen Aung San Suu Kyi. -Priset sänder ett budskap till militärregimen i Burma att världen inte har glömt Aung San Suu Kyi, sa Dr Sein Win, som tog emot priset i hennes ställe. Prisceremonin ägde rum i ABF-huset i Stockholm den 28 februari - på dagen 20 år sedan Olof Palme mördades. Eftermiddagen ägnades därför också åt ett minnesporträtt av Olof Palme.

-Det är en stor ära för det burmesiska folket och priset kommer att hjälpa oss i den fortsatta kampen. Aung San Suu Kyi kommer att höra om priset i sin husarrest.

-I Burma sker brott mot de mänskliga rättigheterna varje dag och att nå en överenskommelse som ger fred och i förlängningen demokrati är en akut nödvändighet, sa Dr. Sein Win i sitt tacktal.

Aung San Suu Kyi, som 1991 tilldelades Nobels fredspris, sitter i år sitt elfte år i husarrest. 1990 genomfördes allmänna val i Burma och Aung San Suu Kyis parti NLD, National League of Democracy, vann en överväldigande seger. Militären har dock aldrig erkänt valresultatet. En exilregering har sedan dess upprättats och premiärministern i exil, Dr. Sein Win, var den som tog emot priset under ceremonin i ABF-huset.

I motivationen till priset står bl.a: ”Aung San Suu Kyi är en förgrundsgestalt för det burmesiska folkets vilja till demokrati.” ”Hon har vigt sitt liv åt Burma och tron på att folkets vilja till slut ska segra. I kampen mot förtryck är hon en viktig symbol för en fredlig opposition mot repressiv makt.”

Dr. Sein Win betonade att Aung San Suu Kyi och NLD alltid är öppna för att ha en dialog med regimen.

-Vi har lämnat ett förslag till regimen som innebär att vi är beredda att låta den nuvarande regimen fungera som en interrimsregering tills dess nya val kan hållas. Vi visar med detta förslag att vi är mycket flexibla och att vi vill ha dialog, sa Dr. Sein Win.

Situationen i Burma är kritisk, fortsatte Dr. Win. Andelen hiv-smittade är den tredje högsta i Asien och landet har den högsta andelen tbc-smittade i världen. Utvecklingen ligger 30 år efter grannlandet Thailand. Landet måste öppnas upp och isoleringen brytas om framsteg ska kunna göras.

Dr. Sein Win vädjade om stöd och uttryckte sin önskan att EU skulle engagera sig aktivt för Burma och att FN:s säkerhetsråd skulle diskutera situationen i landet.

Den burmesiska befolkningens desperata behov av mänskliga rättigheter och en demokratisk utveckling gjordes ännu mera tydlig av Charm Tong, en ung exilburmesisk människorättsaktivist, som bl.a. tagit initiativ till kvinnorättsorganisationen SWAN, Shan Women’s Action Network. Charm Tong växte upp som flykting vid gränsen mellan Thailand och Burma och började tidigt arbeta med mänskliga rättigheter. Som 17-åring talade hon om situationen i Burma inför FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Några år senare startade hon en skola för för unga burmeser i norra Thailand.

Under prisceremonin i ABF-huset beskrev hon hur hon inspireras av Aung San Suu Kyi, och betonade hur viktig omvärldens uppmärksamhet är för demokratikampen i Burma.

-Ett pris som detta betyder så mycket. Det är ett tecken på solidaritet och det visar att världen inte har övergivit oss. Det ger oss en tro på en bättre framtid, sa Charm Tong.

Det finns 70 000 barnsoldater i Burma. Militären våldtar kvinnor systematiskt för att bryta ner civilbefolkningens motstånd. För närvarande planerar regimen stora damm-projekt, som skulle göra 10 000-tals människor hemlösa.

-Vi kan inte ge upp vår kamp – att ge upp är inte ett alternativ! Det finns många sätt att stödja oss utöver detta pris. Men se till att hjälpen når dem som verkligen behöver den. Berätta för folk om vår situation och se till att er regering stöttar oss. Vi vill ha utbildning, fred och en regering som vi kan lita på. Detta är inte lätt att uppnå. Men vi kommer inte att ge upp!

Till minne av Olof Palme

Statsminister Göran Persson fanns på plats för att gratulera Aung San Suu Kyi, men också för att uppmärksamma 20-årsdagen av mordet på Olof Palme.

I sitt minnesporträtt talade Göran Persson om Olof Palmes speciella lyskraft i politiken. En kraft som hörde samman med hans djupa engagemang – hans mod och vilja att ta ansvar, och hans tro på möjligheten att förbättra samhället. Palme hade också, menade Persson, en förmåga att sätta människors sinnen i rörelse:

-Palme talade med känslan – och människors känslor, deras drömmar och förhoppningar, är den viktigaste politiska kraften. Politik är att vilja, och det behövs en idé om vad målet är. Olof Palme lyckades omsätta tidlösa idéer om frihet och jämlikhet i samtida politik.

Persson beskrev Palme som en modern inrikespolitiker under vars ledning ett antal reformer genomfördes, bl.a. för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män, och öka de anställdas inflytande på arbetsplatserna. Särbeskattning infördes och barnomsorgen utvecklades. Palme förstod också de gröna frågornas sprängkraft och såg hur dessa binder oss alla samman, menade Persson. På miljöområdet finns inga individuella lösningar utan där krävs ett gemensamt ansvar.

Men bilden av Olof Palme är kanske mest präglad av hans utrikespolitiska engagemang och intresse för internationella frågor.

-Han gav Sverige en mer framträdande plats i världen än vi annars hade haft, menade Göran Persson. Han tog strid mot förtryck och stod upp för små nationers rätt. Palmes krav för att få en lösning av konflikten i Mellanöstern är lika aktuella i dag som de var då.

Då, under Olof Palmes tid, hörde Vietnamkriget, apartheid-regimen i Sydafrika och kapprustningen till de stora internationella frågorna. I dag har mycket förändrats, menade Persson. En ekonomisk utveckling har skett i länder i Asien och Sydamerika, globaliseringen gör att vi allt mer blir del av samma system och den nya tekniken har påverkat flödet av information radikalt.

-Vi lever i en brytningstid då den ekonomiska utjämningen mellan länderna gör att fler länder kommer att kräva sin plats. Ansvarstagandet för vår tid kommer att delas av fler. Här behövs ett internationellt regelverk, här behövs FN – ett reformerat FN, betonade Persson.

-FN:s institutioner och folkrätten står inför förändringar som kommer att innebära att organisationen förmår ta den världsledande roll som den var menad att ha. Det hade Palme gillat…

Även biståndsminister Carin Jämtin och Nisha Besara, ung socialdemokratisk redaktör och ledarskribent, beskrev sina minnen av Olof Palme.

-Jag var sju år när Palme mördades. Något jag minns är entusiasmen hos min pappa när han talade om Palme. Palme lämnade efter sig en känsla av optimism och värme, och av att det går att förändra världen bara man vill, sa Nisha Besara.

Carin Jämtin talade om Olof Palmes politiska mod och framsynthet, och hur han fungerar som en viktig förebild:

-Palmes ideologiska linje är ett stark stöd när man ska försöka hamna rätt i balansgången mellan pragmatism och visionär framsynthet.

Tron på demokratin var stark hos Palme. Han hade ett djupt engagemang för folkrätten. Nationers och människors befrielse stod i centrum – precis som för Aung San Suu Kyi, menade Jämtin.

Och statsminister Göran Persson uttalade sitt fulla stöd för kampen för demokrati och mänskliga rättigheter i Burma. Aung San Suu Kyi en viktig förebild, menade Persson, som ändå såg hoppfullt på framtiden:

-Burma kommer att bli ytterligare ett exempel på kraften i folkets vilja. Det går att förtrycka ett folk under en tid, men det kommer en dag då Burma får sin rätt och sin frihet från diktaturen!

Text: Anna Borgström

Publiceringsdatum: 2006-03-06

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...