Skriv ut

Nordvästra Afrika står på randen till krig, varnar Västsaharas president Mohamed Abdelaziz och Palmecentrets Jens Orback på dagens DN Debatt. Samtidigt säger de att EU kan spela en roll för att lugna situationen.

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan 1970-talet. 1991 slöts en vapenvila med ett löfte till västsaharierna från världssamfundet: En folkomröstning skulle hållas där de själva skulle få bestämma om de ville vara ett eget land eller en del av Marocko. Sedan dess har Marocko saboterat alla försök att genomföra folkomröstningen. Orback och Abdelaziz skriver:

– I Polisarios och Palmecentrets arbete har vi kunnat se en tydlig attitydförändring. Tidigare har västsaharierna sympatiserat med vapenvilan. Så är det inte längre. Fler och fler talar om att återuppta den väpnade kampen.

– Vår bedömning är att långt fler än en majoritet av folket vill att Polisario ska överväga att återuppta den väpnade kampen. Det både smärtar och oroar oss. I våra roller har vi ständigt förespråkat fredliga lösningar och diplomatiska metoder.

De menar att EU kan spela en roll, särskilt genom sitt fiskeavtal med Marocko:

– Om EU förlänger fiskeavtalet med Marocko i befintligt skick, kan det vara spiken i kistan. Det västsahariska folket är redan mycket besviket på EU, men många hoppas ändå på att unionen ska ställa sig på folkrättens sida och utesluta det ockuperade området ur fiskeavtalet. Om det sker, kan det dels bidra till att ge västsaharierna en signal om att omvärlden inte har glömt bort dem, dels visa för Marocko att EU inte godtar ockupationen av Västsahara.

– Om det däremot inte sker, och det ockuperade området förblir i fiskeavtalet, kan konsekvensen bli krig. Kriget kommer att vara en källa till extrem instabilitet i hela regionen.

Läs hela artikeln här.


Om Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret)

Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 26 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se

Text: Laila Naraghi

Publiceringsdatum: 2010-10-10

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...