Skriv ut

Den fruktansvärda jordbävningens efterverkningar, militärdiktatorn Musharraf kvar vid makten, fundamentalister som vinner nya framsteg och våldsamma protester mot de danska Muhammedkarikatyrerna. I Pakistan är läget hårdare och oroligare än på länge.

Så sammanfattade Palmecentrets samarbetspartner i Pakistan, Farooq Tariq, situationen i landet när han besökte Sverige i februari.

Den 8:e oktober 2005 drabbades Pakistan av den värsta jordbävningen på 100 år. 80 000 dödsfall har rapporterats, men många saknas fortfarande och troligen uppgår antalet döda till närmre 100 000. Jordbävningen drabbade ett stort och delvis mycket svårtillgängligt område främst i Kashmir i norra Pakistan.

Farooq Tariq är en av grundarna av folkbildningsorganisationen Labour Education Foundation i Lahore (LEF) och i många år har han verkat för fackliga, demokratiska och mänskliga rättigheter. Han är dessutom generalsekreterare i Labour Party of Pakistan (LPP). Så fort nyheten om jordbävningen nådde honom tog han initiativ till att ett läger slogs upp vid en av huvudgatorna i Lahore där man omedelbart började samla in hjälp till de nödställda.

– Jag har aldrig sett ett sådant engagemang och en sådan generositet. Alla som åkte förbi skänkte pengar eller kom med förnödenheter. En person gav oss 120 madrasser och mängder av filtar, säkerligen till ett värde av över 2000 dollar – men vi fick aldrig veta vem han var, berättar Farooq Tariq.

Snart bildade sex organisationer, inklusive LEF, LPP samt ytterligare en av Palmecentrets partners, ”Women Workers Help Line”, en gemensam hjälporganisation: Citizens Relief Committee. CRC blev snart en av de största och effektivaste hjälporganisationerna.

Islamisterna har stärkts

– Jordbävningen har blottlagt statens passivitet och oförmåga till initiativ. Myndigheternas omedvetenhet gjorde att det som i början enbart var en naturkatastrof senare växte till att bli en katastrof orsakad av människor, säger Farooq Tariq argt.

Islamistiska och jihadistiska grupper samlade också in hjälp – ofta kopplat till löften om att hjälparna kommer till himlen – och såg till att den distribuerades i otillgängliga områden. På många ställen var myndigheterna tvungna att samarbeta med islamisterna för att hjälpen över huvud taget skulle nå fram. Det har stärkt deras ställning och gett dem ett starkt fotfäste i norra Pakistan, där kritiken mot regeringen är mycket hård.

Farooq Tariq konstaterar bistert men belåtet att islamisterna inte fått inflytande i de områden där CRC verkat.

– En av drivkrafterna för oss är att vara ett alternativ till islamisterna och ge hjälp som inte färgas av religion och fundamentalism. Vi krävde inte att någon skulle ansluta sig till en tro eller ideologi för att få hjälp.

CRC:s första hjälpsändning fördes på lastbilar upp till det drabbade området efter två dagar. Då hördes fortfarande rop från raserade hus, där människor var fastklämda. Farooq Tariq åkte själv upp till området efter tio dagar.

– Jag har aldrig sett en sådan förödelse. Bagh, en stad där över 200 000 människor bott var helt raserad. Stanken från kropparna i ruinerna var fruktansvärd. De som överlevt höll på att samla ihop det de kunde rädda från sina hem innan de gav sig av därifrån. Det var en döende stad.

Militärregim hinder för hjälp

Kashmir är starkt militariserat på grund av den gamla konflikten med Indien om området. Pakistan har 19 helikoptrar, vilka enligt Farooq Tariq till en början enbart användes för att undsätta militärer som drabbats.

– Det är otroligt att militären har kärnvapen men bara 19 helikoptrar.

Att hjälpen från omvärlden kom sent och var otillräcklig beror till stor del på att Pakistan styrs av en militärregim enligt Farooq Tariq.

Indien erbjöd att skicka hjälp, bland annat i form av militärer och helikoptrar, som hade kunnat nå området på några timmar. Det dröjde dock flera dagar innan regeringen tackade ja till begränsade hjälpinsatser. Under tiden dog många som väntade på hjälp.

– En civil regering skulle inte på samma sätt behövt vara rädd att ta emot hjälp från Indien. En civil regering skulle säkert också snabbare ha fått stöd från omvärlden, alla känner till att militärregimer är korrupta. Det tog tio dagar innan den första statliga hjälpen kom till området och detta är en stor skamfläck på general Musharrafs heder, konstaterar Farooq Tariq.

Den hjälp som utlovats till Pakistan från omvärlden kan inte mäta sig med de enorma insatser som gått till länderna som drabbades av tsunamin. Dessutom är, enligt oberoende bedömare, en ovanligt låg andel av de utlovade pengarna utbetalda.

Drabbades behov fick styra

CRC koncentrerade sina hjälpinsatser till två områden där det finns sammanlagt 38 byar. Det var mycket svårt att nå dit eftersom vägarna hade kollapsat.

– Vår metod var att involvera de drabbade i hjälparbetet. Deras önskemål och prioriteringar har styrt vårt arbete.

En av medarbetarna i LPP kommer från Kashmir och han organiserade arbetet. Hans kontakter och det förtroende människor hade för honom gjorde hjälpen mycket effektiv.

23 lokala kommittéer bildades och deras uppgift var att ta reda på vad människor i området behövde och se till att en provisorisk distribution av mat, medicin och byggmaterial upprättades.

Vintrarna i det drabbade området är mycket kalla och snöiga. Snart inriktades en stor del av arbetet på att bygga enklare hus som skulle ge mer skydd mot kylan än vad tält förmår.

– Vi gav oss snabbt ut till ställen där begagnat byggnadsmaterial säljs och vi köpte så mycket korrugerad plåt vi kunde hitta innan priserna gick upp. Det finns mycket skog i Kashmir så bräder var ingen bristvara.

Innan vintern kom hade 100 jordbävningssäkra hus där mellan åtta och tio personer kan bo byggts upp. De lokala kommittéerna fattade beslut om vilka som var värst utsatta och först skulle få husen.

– Vintern blev hård, men en ny katastrof kunde undvikas. Det har gett oss lite hopp.

Mycket stöd från Sverige

CRC gick också i ett tidigt skede ut med en internationell appell med en vädjan om hjälp.

– Den fick mycket snabbt och starkt gensvar. Mycket av stödet kom från Sverige, bland annat från flera olika fackföreningar. Men främst är det Palmecentrets stöd som har varit avgörande för våra insatser.

Jan Hodann, ansvarig handläggare för Asien på Palmecentret, konstaterar att Palmecentret i vanliga fall inte arbetar med katastrofhjälp. Men både när det gäller efterverkningarna av tsunamin och jordbävningen har återuppbyggnadsarbetet påverkat samarbetsorganisationerna i respektive länder i så hög utsträckning att man gjort undantag.

– CRC:s arbete har dessutom visat sig vara en fantastisk uppvisning av fördelarna av att arbeta demokratiskt. De lokala kommittéerna har tagit stort ansvar för att rätt hjälp ska gå till rätt personer – det vill säga till de mest behövande. Man har varit speciellt noga med att se till att kvinnor och barnfamiljer fått hjälp. Motivationen har varit mycket hög och korruption har undvikits.

Farooq Tariq rycker på axlarna åt ryktena om att Bin Ladin hållit sig gömd i området och att han kanske dog i jordbävningen. De värst drabbade områdena ligger långt från Afghanistan konstaterar han kort.

Islamisterna är inte förtjusta i CRC:s arbete – men det är inte heller militärerna:

– Vi har initierat en politisk kampanj i området. Bland annat vill vi diskutera ockupationen av Kashmir och om Kashmir ska få bli en självständig stat.

Norra Pakistan är ytterst fattigt, före jordbävningen levde huvuddelen av befolkningen under fattigdomsgränsen – dvs. de tjänade under två dollar om dagen. Enligt ILO fanns före jordbävningen 2,2 miljoner människor i arbete i området, men skadorna på jordbruk och småindustrier har lett till att vartannat jobb har slagits ut. Tusentals människor har flytt från området och troligen kommer få av dem att återvända.

Farooq Tariq beräknar att CRC:s insatser i norra Pakistan kommer att behövas i åtminstone två år till.

– Många drabbade lider av svåra psykiska problem efter allt de gått igenom. Vi diskuterar just nu om vi kan börja arbeta med hjälp till människor som lider av post-traumatisk stress, berättar Farooq Tariq.

Om jordbävningen inte inträffat skulle Farooq Tariq några dagar senare ha deltagit i en stor protestdemonstration med anledning av att det var sex år sedan militären tog makten i Pakistan.

– Internationellt sett stärktes Musharrafs position i och med att han lydde USA:s krav på Pakistan efter terrordåden den 11 september. I Pakistan har han kvar sin position för att han låtit skriva om konstitutionen och för att det inte finns några alternativ. Regimen är nu djupt skakad av demonstrationerna och protesterna mot publiceringen av mohammedkarikatyrerna och av att fundamentalisterna blir allt starkare. Det är en mycket instabil situation, berättar Farooq Tariq med oro i rösten.

Trakasserier mot demokratiförespråkare

Även om de senaste fem månaderna har dominerats av jordbävningen, har Farooq Tariq trots allt hunnit med en del av det fackliga och politiska arbetet. I januari satt han med i en presskonferens och varnade regeringen för att en riksomfattande strejk bland tegelstensbrännare skulle bryta ut om det olagliga, slavliknande ”peshgi-systemet” (ett system där arbetarna hålls i livegenskap genom lån de aldrig klarar av att betala tillbaka) inte stoppas.

Jag intervjuade Farooq Tariq när han besökte Sverige 2001 och då berättade han att ett parti som LPP, som inte vill veta av korruption och som är för jämställdhet och rättvisa, växer långsamt i Pakistan. Men, lade han till med ett snett leende, vi är det fjärde största partiet i landet när det gäller arresterade medlemmar!

Jag undrar om han, partikamraterna och de fackligt aktiva fortfarande trakasseras:

– Hela tiden. I januari arresterades 60 av tegelstensbrännarna i Qasur när de demonstrerade. Själv blev jag senast arresterad för fyra månader sedan. Men, lägger Farooq Tariq till, när vi samlade in pengar i vårt läger i Lahore kom poliser som tidigare trakasserat oss fram och tog våra händer och tackade för vår insats.

Text: Anki Wood

Publiceringsdatum: 2006-02-24

Till toppen av sidan
Jordbävningen har blottlagt statens passivitet och oförmåga till initiativ. Myndigheternas omedvetenhet gjorde att det som i början enbart var en naturkatastrof senare växte till att bli en katastrof orsakad av människor. - Farooq Tariq

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...