Skriv ut

21 september var det val i irakiska Kurdistan. Socialdemokraternas systerparti The Patriotic Union of Kurdistan (PUK) backade med flera mandat i parlamentet. Några veckor innan valet var representanter för Örebro arbetarekommun i Suleymani i irakiska Kurdistan för att diskutera kampanjarbete. Det skedde inom programmet Från vapen till valsedlar, som Palmecentret driver tillsammans med Socialdemokraterna.

En av deltagarna i delegationen till Suleymani 9-17 augusti var Torgny Larsson, förste vice ordförande i Örebro kommunfullmäktige.

Foto: Martin Karlsson– Det finns mycket olja i irakiska Kurdistan. Och därför finns det mycket pengar. Samtidigt finns det inte riktigt någon offentlig sektor som är tillgänglig för alla. En av PUK:s viktigaste valfrågor var att de enorma resurser som finns i regionen ska gå tillbaka till folket. Bland annat genom ökad transparens kring vart oljepengarna går någonstans, säger Torgny Larsson.

Shoresh Rahem är PUK:s representant i Sverige och deltog även han i delegationen till Suleymani. Han tror att tillbakagången för PUK har sin förklaring i den koalition som PUK sedan tidigare ingår i tillsammans med ett annat parti, KDP.

– Mellanöstern är en instabil region just nu. Och det finns krafter som vill förstöra det demokratiska arbetet irakiska Kurdistan. PUK prioriterade stabilitet och säkerhet och bildade regering för Kurdistans bästa. Men det har skett på bekostnad av PUK:s egen politiska profilering. I koalitionen har våra frågor inte kommit fram så som vi hade önskat, säger Shoresh Rahem.

Shoresh Rahem menar att den bästa vägen att gå nu för PUK är att inleda ett arbete som liknar det som Socialdemokraterna genomförde efter valförlusten 2010.

– Jag hoppas att PUK kan inrätta en kommission och verkligen gå igenom vad det är som har hänt och vart vi är på väg. Det är viktigt att vi visar att vi kan ta den här förlusten, utan att ge avkall på vår grundläggande socialdemokratiska politik. Här är samarbetet med andra socialdemokratiska partier, och erfarenheter från hur de har hanterat kriser, avgörande, säger Shoresh Rahem.

Hur regeringsbildningen kommer att se ut i irakiska Kurdistan är ännu inte känt. Inte heller hur den nära framtiden ser ut för PUK. Men Torgny Larsson tror på ett fortsatt starkt PUK. Särskilt vad gäller kvinnors deltagande i politiken.

– Många kvinnor inom PUK har engagerats inom partiets sociala verksamhet. Men det är på väg att förändras. Äldre politiker är på väg att gå i pension. Och här finns en möjlighet till förnyelse. Kan kvinnorörelsen hitta sin roll i den här processen skulle det betyda oerhört mycket för Kurdistans framtid, säger Torgny Larsson.

Inom samarbetsprogrammet Från vapen till valsedlar anordnar Socialdemokraterna och Palmecentret återkommande konferenser för progressiva politiska partier. Partierna har det gemensamt att de befinner sig i olika skeden av transition: från toppstyrda befrielserörelser till demokratiskt fungerande partiorganisationer. Förutom PUK ingår bland annat sydafrikanska ANC och palestinska Fatah.

På den övre bilden syns Suleymani, på mindre bilden syns Shoresh Rahem, PUK:s representant i Sverige

Text: John Runeson

Publiceringsdatum: 2013-10-22

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...