Skriv ut

Den 4 mars går Ryssland till val. En protestvåg har svept över landet de senaste månaderna och Vladimir Putins popularitet har dalat. Men samtidigt är han klar favorit i presidentvalet. – Putin kommer att vinna valet även utan manipulationer, något som inte betyder att manipulationer inte kommer att ske, säger Fjodor Lukjanov, chefredaktör för Russia in Global Affairs, vid ett samtal arrangerat av Palmecentret och ABF Stockholm.

I parlamentsvalet i december fick Putins parti Enade Ryssland strax under 50 procent, enligt officiella siffror. Politiska motståndare hävdar att långt färre röstade på Enade Ryssland. Rysslandsexperten Lukjanov konstaterar, vilka siffror man än använder, att det finns ett utbrett missnöje med premiärministern och presidentvalskandidaten Putin.

– Vad som egentligen hände i Ryssland i slutet av 2011 var att den politiska atmosfären förändrades. Det är ett faktum som ingen kan förneka. De som manifesterade i Moskva strax efter valet och nu i början av februari är de som är missnöjda med den stagnation som de känner. De ser ingen dynamik i det politiska livet. Samtidigt är majoriteten av demonstranterna inte för någon revolution eller något tillintetgörande av systemet för att bygga upp något nytt. De vill snarare ha en utveckling av det existerande systemet, förklarar Lukjanov inför ett femtiotal åhörare på ABF-huset i Stockholm.

Splittrad opposition gynnar Putin

Trots ett utbrett missnöje är Putins dominans relativt ohotad, åtminstone inför presidentvalet. Hans popularitet minskar, men den är fortfarande stor, menar Lukjanov. Kontinuitet och en högre ekonomisk standard är två av anledningarna. En ytterligare förklaring är att trovärdiga alternativ inte presenterats av meningsmotståndare.

– Själva ordet opposition stämmer inte, för vad vi ser och hör är ingen opposition. Det är proteststämningar inom medelklassen och i storstäder. De har inget politiskt program, ingen struktur, ingen ideologi, utan är en sammanslutning av personer med helt motsatta åsikter, med allt från galna nationalister till liberaler och trotskister.

Detta ger Putin goda möjligheter att återta presidentmakten, enligt Lukjanov.

– Putin kommer att vinna valet även utan manipulationer, något som inte betyder att manipulationer inte kommer att ske.

Likväl sker det förändringar. Den så kallade ”officiella oppositionen” i duman kritiserades tidigare för att vara fantasilös och undfallen. Lukjanov pekar dock på trendbrott där protesterna mot Putin har lett till att i princip alla partier nu försöker att utnyttja premiärministerns allt större impopularitet.

Visionslöshet – ett problem

Ett politiskt tomrum har skapats av att Putin inte har något politiskt program, enligt bedömare. Lukjanov håller med och beskriver flera problem som Putin måste handskas med efter valet. Det ena är hanteringen av den nuvarande presidenten Dmitrij Medvedev, vars popularitet ständigt minskar. Vilken framtid han har att vänta är oklar. Det andra problemet är mer grundläggande.

– Det är ett problem att Putin inte har några idéer. Sedan september när han deklarerade sin comeback har han talat vid många olika tillfällen. Han talar bra, men inte en enda gång var det något nytt. Det är ganska skrämmande. Han kommer tillbaka för att styra i åtminstone sex år till, utan att ha några idéer. Det är ett problem för honom, för regeringen och för Ryssland, anser Lukjanov.

Kompromisser kan ske

Några dagar före samtalet på ABF-huset i Stockholm medverkade Lukjanov på ett möte med Putin, dit 30 statsvetare hade inbjudits.

– Putin gjorde ett intressant intryck. Han förstår att något har förändrats och att han är tvungen att göra korrektioner. Han förstår att han måste demonstrera att han förstår, vilket han kommer att göra. Putin har en viss politisk känsla för att man måste svara på signaler som kommer från samhället. I den bemärkelsen är han inte någon diktator i traditionell mening. Det är en semiauktoritär regim baserad på manipulationer av opinionen. Men det innebär samtidigt att opinionen tas med i beräkningen, förklarar han.

Lukjanovs uppfattning är att en viss anpassning och kompromissvilja kan komma att bli aktuell, som ett resultat av protesterna. Däremot ser Putin ogillande på att frånsäga sig makten.

– Putin gillar inte demokrati, det är ett faktum. Han tror att demokrati i princip någon gång kanske kan vara bra, men det går inte nu.

Trots frånvaron av en fruktbar opposition ser Lukjanov försiktigt optimistiskt på Rysslands framtid.

– Putin förstår att han har problem. När oppositionen för första gången på flera år ser möjligheter och fönster som de kan utvidga behöver de något att lägga fram. Men de har ingenting. Det som däremot händer är att en aktiv del av samhället börjar tänka kring frågor om landet och framtiden. Det är helt och hållet positivt. Tidigare var det värre. Ett regeringsparti trodde att de visste allt, de visste vad som skulle göras. Makten börjar förstå att det är mycket svårare än de har trott, att den är mindre stabil. Det är början på en produktiv period, sammanfattar Lukjanov.

Text: Ekim Caglar

Publiceringsdatum: 2012-02-10

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...