Skriv ut

Att vara homosexuell kurd eller att bära slöja innebär att du utsätt för diskriminering från vaggan till graven. Det konstaterade deltagarna under en utbildning i Izmir i Turkiet.

Izmir 2009Izmir är en hamnstad i västa Turkiet, där en spirande färsk hbt-rörelse ligger i startgroparna. RFSL och Kaos GL har, med stöd från Olof Palmes Internationella Center, samarbetat under flera år. Arbetet har bland annat handlat om ekonomiskt stöd till Kaos GL:s medlemstidning, men också om utbildningar av journalister.

I Izmir samlades den 10-11 oktober en blandad grupp om 26 personer för att utbildas i rättighetsbegreppen, lagstiftning och diskrimineringsfrågor. Deltog gjorde bland andra HBT-aktivister från olika delar av landet, juridikstudenter, representanter för personer som lever med hiv, föräldrar till HBT-personer, MR-aktivister. RFSL fanns förstås också på plats samt aktivister från Kaos GL. Deltog gjorde även Nivin Yosef och Helin Sahin från Palmecentret.

Första dagen inleddes med en presentation där alla deltagarna av färgglatt papper fick tillverka ett eget klädesplagg som symboliserade vilka de var och vad de förväntade sig av helgen.

Özlem Altiparmak, jurist som arbetar med HBT-frågor för organisationen The Black Pink Triangle, inledde helgens andra pass med en föreläsning om de mänskliga rättigheterna och diskriminering ur ett juridiskt perspektiv.

Efter lunchen den första dagen delades deltagarna in i fyra mindre grupper som var för sig fick representera varsin minoritetsgrupp, kurder, aleviter, HBT-personer och de som väljer att bära sjal eller slöja. Deltagarna fick skriva ner vilken typ av diskriminering dessa grupper råkar ut för, från vaggan till graven. Övningen har gjorts tidigare och får alltid samma resultat, alla grupperna utsätts för samma typ av diskriminering.

– Vi ser att personer från de här fyra grupperna har svårt att få jobb i offentliga sektorn, så vem jobbar egentligen där? undrar samtalsledaren Umut Güner, och får hela gruppen att skratta. Han fortsätter på det mer allvarliga spåret och pekar på det tragiska att grupperna sinsemellan diskriminerar varandra.

Diskussionerna kretsade kring samma teman som i Sverige; är hedersvåld något som bara kan tillskrivas en viss folkgrupp? är det inte diskriminering, och kontraproduktivt, att utestänga kvinnor som bär slöja från utbildningssystemet? Varför stänger caféer och klubbar för homo- och bisexuella ute transpersoner? Andra samtalsämnen var mer specifika för den turkiska kontexten, islamisering och sektorisering. Islam rör sig, enligt vissa i gruppen, mot att skapa en identitetsbärande rörelse med specifika mötesplatser och klädkoder, samtalsledaren frågar hur det skiljer sig mot HBT-rörelsens specifika gayklubbar och gruppkoder.

Under utvärderingen sista dagen är det många som förklarar sin kärlek till de mammor till hbt-personer som närvarat under utbildningen. Deltagarna var generellt mycket positivt inställda och många beskrev hur helgen förändrat deras perspektiv i grunden.

Text: Mathilda Piehl
Chefredaktör RFSL Media och projektledare

Information om utbildningen och samarbetsorganisationen Kaos GL hittar ni här.

Publiceringsdatum: 2009-11-20

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...