Skriv ut

ÖSTRA DRK -norra Kivu- har under landets moderna historia varit en plats för ett flertal blodiga konflikter mellan diverse regeringar och miliser. Resultatet är en mänsklig tragedi i form av hundratusentals flyktingar och internflyktingar, samt utbrett sexuellt våld mot kvinnor.

Med stöd från Palmecentret bedriver Broderskapsrörelsen och Stockholmsavdelningen av Afrosvenskarnas riksförbund ett projekt med gräsrotsorganisationen Group d´Etudes et Actions Pour Development Bien Defini (GEAD) i norra Kivu.

– GEAD har sedan 1987 bedrivit flertal projekt som stöd för det fattiga och svårt sargade samhället. Inom ramen för vårt projekt bedriver GEAD en omfattande studie med fokus på att förstå hur det utbredda och systematiska sexuella våldet mot kvinnor påverkat det kongolesiska samhället, berättar Ulf Carmesund från Broderskapsrörelsen.

– Kvinnor används flitigt som vapen i kriget. Förstudien består hittills av 1200 personer som svarat på 32 frågor i en enkät.

Engagemanget från de lokala ledarna har förvaltats genom att dessa gjorts ansvariga för att dela ut och samla in enkäten från sina lokala samhällen.

– På så sätt har GEAD:s studie funnit legitimitet, men framförallt har kvinnor vågat berätta om de hemska upplevelser de utsatts för utan att riskera påföljder som stigmatisering, säger Ulf Carmesund.

Samtidigt som GEAD satsar på långsiktiga projekt som att skaffa sig en uppfattning av de krigsskador som drabbat det kongolesiska samhället, måste organisationen också förhålla sig till mer akuta fall. Kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld vänder sig till GEAD i hopp om att både få skydd och juridiskt stöd.

– Detta kan i och för sig vara problematisk för GEAD och andra organisationer, säger Ulf Carmesund. Domstolar kräver alltid en muta för att överhuvudtaget beakta fallet. Konsekvensen blir att de långsiktiga strategierna ständigt motarbetas av det korrumperade rättssystemet.

– Rättvisa kan börja med små steg och leda till en samhällsstruktur som omfattar alla. När staten i Kongo DR har avsagt sig ansvaret för samhällsbygge måste civila samhället ta ett större ansvar, säger Ulf Carmesund avslutningsvis

Text: Daniel Urey

Publiceringsdatum: 2008-10-31

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...