Skriv ut

Den elfte september 2013 infaller 40-årsdagen för militärkuppen i Santiago och störtandet av den demokratiska regeringen i Chile. Pinochets diktatur innebar tortyr, mord och försvinnanden, ett förtryck som tvingade många chilenare att fly landet till bland annat Sverige.

Med anledning av detta inledde Nätverket Chile-Sverige och ABF Stockholm tillsammans med den chilenska ambassaden i november en seminarieserie som skall pågå fram till den elfte september nästa år. Syftet med seminarierna är att belysa och analysera händelsernas påverkan på Sverige och världen samt att lyfta fram perspektiv som tidigare kommit i skymundan. Ett sådant exempel är den chilenska diasporans påverkan på det svenska och chilenska samhället.

Vid det inledande seminariet fick deltagarna lyssna till och samtala med Lars Engqvist (s), tidigare statsråd, journalist och under kuppen SSU-ordförande samt Irene Molina, universitetslektor och professor i Kulturgeografi vid Uppsala Universitet som forskat om bland annat chilensk diaspora i Sverige.

Lars Engqvist berättade om vad han menade formade världsåskådningen hos sin generations unga socialdemokrater. Berlinmurens byggande 1961, krossandet av Pragvåren 1968, USA:s krig i Sydostasien och folkmordet i Vietnam samt kuppen i Chile 1973 lärde den tidens unga socialdemokrater att ingen av de båda supermakterna respekterade små länders suveränitet och oavhängighet. Detta väckte en idépolitisk diskussion om de sociala rörelsernas betydelse för demokratin och folkens självbestämmande. Det chilenska exemplet visade på att diktatur kunde pådyvlas utifrån men att demokrati måste växa inifrån, fortsatte Lars Engqvist. Denna insikt kom att forma unga socialdemokraters uppfattning om behovet av en deltagande och inte enbart åskådande demokrati och behovet av uppbyggandet av en egen ekonomisk social kraft.

Irene Molina berättade om forskningen kring den chilenska diasporan i Sverige och redogjorde för dess roll i det svenska samhället. De invandrade chilenarna och deras barn är relativt andra invandrargrupper väl integrerade och inte segregerade till särskilda bostadsområden, enligt Molina. Chilenarna har gått från att ha varit en grupp med hög nivå av organisering i politiska och kulturella rörelser till lägre formellt politiskt deltagande, något som gäller för samhället i stort, berättade Irene Molina. Hon menade dock att chilenarna är politiskt aktiva på mer informella och spontana sätt i dag.

Diskussionen behandlade också frågan om rasism och Sverigedemokraterna. Lars Engqvist påpekade att 30- och 40-talens kamp mot nazism och fascism som fördes inom folkrörelserna i dag ersatts av medieapparaten i en tidsanda av minskad tilltro till politiken. Det fanns emellertid tecken på att detta håller på att vända, menade Lars Engqvist.

Irene Molina visade på hur forskningen gått från en exotiserande och främlingsgörande syn på chilenska invandrare till att ha upptagit dem i forskarsamhället.

Seminarieprogrammet för nästa år håller på att planeras. För aktuell information besök ABF Stockholms hemsida.

Text: Otto Widmark

Publiceringsdatum: 2012-12-19

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...