Skriv ut

– SALO har utan tvekan varit en drivande kraft bakom det gränsöverskridande solidaritetsarbete som pågår i södra Afrika, vilket resulterat i att det civila samhället i regionen fått ett ökat gehör hos beslusfattare. Det konstaterar Thoko Matshe som är Palmecentrets medarbetare i södra Afrika.

SALO är en sydafrikansk organisation som bildades för tre år och stöds av Palmecentret och Solidaritetsfonden såväl ekonomiskt som solidariskt. Deras verksamhet handlar i första hand om att få sydafrikanska beslutsfattare att axla ett större ansvar för att stärka den demokratiska utvecklingen i södra Afrika.

SALOS handläggare, Lucian Segami, berättar hur organisationen arbetar.

– SALO främjar fredsförebyggandet via dialog. Våra fredsförebyggande projekt sträcker sig från kulturella evennemang med avsikten att binda ihop södra Afrikas olika samhällen, till att skapa gränsöverskridande plattformar för dialog mellan aktörer i det civila samhället i södra Afrika, och inte minst mellan det civila samhället och beslutsfattare.

– Framförallt arbetar SALO för att säkra att det civila samhället alltid får gehör hos södra Afrikas beslutsfattare, fortsätter han.

Enligt Lucian Segami fokuserar SALO:s arbete också på gräsrötterna i södra Afrika. Med tanke på att regionen är hårt drabbat av utmaningar som säkerhetspolitisering, ökade flyktingströmmar, spridning av HIV/AIDS och genusrelaterat våld, ökar behoven av en gränsöverskridande och ömsesidig förståelse för dessa problem bland södra Afrikas befolkning.

– SALO har satsat på informationskampanjer som vänder sig till kvinnor, studenter och flyktingar i regionen. För att få en större genomslagskraft i kampen mot ovan nämnda utmaningar, är vi också i full gång med att etablera ett kvinnonätverk i Afrika. Grundtanken är att kvinnororganisationer sluter upp bakom gemensamma strategier och tillsammans får större påverkningsmöjligheter hos afrikanska beslutsfattare, berättar han.

SALO:s solidaritetsarbete sträcker sig dock längre än till den afrikanska kontinenten och Lucian Segami hänvisar till organisationens solidaritetsarbete i Palestina och Västsahara. Som ett erkännande av den internationella solidaritetsrörelsens betydelse för Sydafrikas befrielse, förvaltar SALO denna förändringskraft genom att stödja andra nationers befrielsekamp.

– När det gäller den palestinska frågan så har den alltid varit aktuell i Sydafrika. Orsaken till detta är en långvarig och nära relation mellan ANC och PLO. SALO:s solidaritetsarbete med den palestinska frågan handlar framförallt om att stärka och utvidga relationen mellan organisationer i det sydafrikanska och i det palestinska civila samhället.

– SALO arbetar också för att skapa en större insikt hos det sydafrikanska befolkningen kring konflikterna i Mellanöstern. Strax efter att den väpnade konflikten mellan Israel och Hizbollah upphörde i augusti 2006, arrangerade SALO ett seminarium om de utlösande mekanismerna bakom kriget, berättar Lucian Segami.

Bland de medverkande förekom andra sydafrikanska organisationer och Sydafrikas säkerhetsminister, Ronnie Kasrils. Som en följd av seminariet har SALO åtagit sig produktionen av två sydafrikanska dokumentärfilmer som skildrar konflikten i Palestina och solidaritetsarbetet mellan palestinier och sydafrikaner.

SALO behöver tid

– Det är väsentligt att ge SALO:s arbete tid innan kraven på resultat läggs fram. Men trots att organisationen endast varit verksam i tre år bör dess kapacitet inte underskattas, anser Thoko Matshe.

Hon menar också att SALO spelat en viktig roll för hela regionen, inte minst Sydafrika, och hänvisar till organisationens möjligheter att påverka det regerande ANC:s förhållning till en konstruktiv regional politik i frågor som fredsförebyggande och hållbar utveckling i södra Afrika.

– SALO:s påverkningsarbete gentemot EU för att ändra dess inställning till Southern African Development Community (SADC) och African Union (AU) ska inte heller förbises. SALO anser att EU måste ge SADC och AU en större spelyta och större ansvar i de kriser som utspelar sig Afrika och inte minst i Zimbabwe, avslutar Thoko Matshe.

Text: Daniel Urey

Publiceringsdatum: 2007-09-20

Till toppen av sidan
Framförallt arbetar SALO för att säkra att det civila samhället alltid får gehör hos södra Afrikas beslutsfattare, fortsätter han. - Lucian Segami

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...