Skriv ut

– Namibia är en demokrati, de formella strukturerna finns där med fria val, en demokratisk författning etc, men det finns en klyfta mellan det som står i författningen och den faktiska situationen. Det berättar Liselott Olsson, biståndshandläggare på Palmecentret.

Sedan årskiftet stödjer Palmecentret och Solidaritetsfonden den namibiska organisationen Forum for the Future i ett utbildningsprojekt kring demokrati, mänskliga rättigheter och aktuella politiska frågor.

– I realiteten står vanliga medborgare fortfarande ofta utanför den politiska processen. Men om kunskapen och självförtroendet bland befolkningen ökar kan man också börja ställa krav på regeringen och andra beslutsfattare, fortsätter hon.

Till skillnad från många andra organisationer, som bara arbetar i huvudstaden, bedriver Forum for the Future verksamhet i hela landet. Organisationen utbildar volontärer som i sin tur startar studiecirklar och diskussionsgrupper bland ”vanligt folk”. Syftet är att ge människor kunskaper om hur samhället och den politiska processen fungerar och därmed öka deras möjligheter att ställa krav och aktivt delta i samhällslivet.

Stora klassklyftor

Regeringens försök att åstadkomma social och ekonomisk utjämning går långsamt. Klassklyftorna är stora och hälften av befolkningen lever i fattigdom. Arbetslösheten ligger på höga 35 procent. Namibia är dessutom ett av de hårdast drabbade länderna i världen när det gäller Hiv/Aids. Ungefär var femte vuxen namibier har sjukdomen. Följdaktligen är Hiv/Aids en viktig fråga även för Forum for the Future och ett återkommande tema i diskussionsgrupperna.

– Det är viktigt att människor vågar tala om sjukdomen annars kommer stigmatiseringen av dom drabbade aldrig att upphöra, säger Liselott Olsson.

Projektet finansieras med pengar från Palmecentret och Solidaritetsfonden och beräknas att pågå i ungefär tre år.

– Pengarna från oss är helt avgörande. Utan vårt stöd skulle Forum for the Future inte kunna genomföra sitt viktiga arbete, berättar Liselott Olsson.

Text: Carin Cederberg

Namibia (dåvarande Sydvästafrika) blev tysk koloni i slutet av 1800-talet. Efter första världskriget fick Sydafrika i uppdrag av Nationernas Förbund att förvalta Namibia. Men Sydafrika kom i praktiken att inkorporera landet som sin femte provins. Apart-heid infördes i slutet av 1940-talet. Den befrielserörelsen South West Africa People’s Organization (SWAPO) bildades 1960. Efter mångårig kamp blev Namibia självständigt 1990. SWAPO:s ledare Sam Nujoma valdes till president, ett ämbete han innehade till 2005 då Hifikepunye Pohamba, också SWAPO, tog över.

Publiceringsdatum: 2007-08-15

Till toppen av sidan
Det är viktigt att människor vågar tala om sjukdomen annars kommer stigmatiseringen av dom drabbade aldrig att upphöra. - Liselott Olsson

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...