Skriv ut

Den somaliska centralorganisationen FESTU vill stärka fackets roll i freds- och konfliktarbetet i det krigsdrabbade Somalia.

Den 17-19 oktober arrangerade FESTU och ITUC-Afrika, med stöd av Palmecentret och LO, en tre dagars workshop i Mogadishu. Fokus låg på fackföreningarnas roll i freds- och statsbyggande.

Deltagarna diskuterade hur de somaliska fackföreningarnas roll som dailogfacilitator och konfliktlösare ytterligare kan stärkas. 27 representanter från 12 nationella fackföreningar deltog. De organiserar arbetare inom bland annat lantbruk, media, hotell, bygg, sjöfart, sjukvård och utbildning.

– Fred är avgörande för ett lands utveckling. Och fackföreningar är mycket viktiga aktörer vad gäller konfliktlösningen och fredsarbetet i Somalia, sa Thair Ismail från Palmecentret.

FESTU:s generalsekreterare Omar Faruk Osman sa att ett av syftena med workshopen var att ge fackligt aktiva fler redskap.

– Vi behöver utveckla vår förståelse av hur den fackliga rörelsen kan bidra till byggandet av fred, sa han.

Workshopens fokus låg på analys av konflikten i Somalia. Bland annat på olika aktörers intressen och på sätt att bryta våldsspiralen. Deltagarna fick information om, och träning i, olika metoder för konfliktlösning. En viktig del av workshopen var att ta fram en gemensam handlingsplan för fortsatt freds- och konfliktarbete.

Behovet av intensifierat arbete för fred blev extra tydlig på grund av bombdådet som skedde lördagen den 14 oktober. Det var det dödligaste bombdådet någonsin i landet med över 300 döda och lika många skadade.

– Mitt under det värsta bombdådet i landet historia erfor jag de somaliska fackliga aktivisternas genuina iver att göra allt vad de kan för att bidra till fred, mänsklig säkerhet och utveckling genom stärkandet av social sammanhållning och förtroendebyggande, säger Thair Ismail som befann sig i Mogadishu under bombdådet.

Publiceringsdatum: 2017-10-25

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...