Skriv ut

Förra veckan firades Berlinmurens fall. EU:s ledare, med det svenska ordförandeskapet i spetsen, hyllade de demokratikämpar som stått upp mot Östtyskland och som banat väg för frihet i Östeuropa.

Brahim DahaneMen det tycks lättare fira vad andra har vågat göra, än att våga göra det själv. Det syns i EU:s, och i viss utsträckning Sveriges, förhållande till Västsahara, Afrikas sista koloni. Marockos ockupation av landet är över 30 år och Marocko hotar och fängslar den som kämpar för västsahariernas mänskliga rättigheter.

En av dem är Brahim Dahane som idag tilldelas årets Per Angerpris av Forum för levande historia. Dahane är ordförande för organisationer ASVDH The Sahrawi Association of Human Rights Victims, som försvarar de mänskliga rättigheterna i det av Marocko ockuperade Västsahara. Under lång tid har han fört en fredlig kamp för västsahariernas rätt till demokrati och självbestämmande, och har därför nominerats till Per Angerpriset av Svenska avdelningen av den internationella juristkommissionen. Dahane kan dock inte själv ta emot priset. Sedan början av oktober är han fängslad i Marocko tillsammans med sex andra demokratikämpar, och kommer att ställas inför militärdomstol åtalad för brott som kan leda till dödsstraff.

Marockos hänsynslösa behandling av människorättsförsvarare får inte ignoreras. EU har goda möjligheter att påverka situationen genom sin attraktionskraft på sin omgivning. Sverige och EU har flera verktyg att nå resultat med.

För det första finns den europeiska gemenskapens associationsavtal med Marocko. Det reglerar handeln mellan EU och Marocko och ger goda handelfördelar. Enligt avtalet är respekt för mänskliga rättigheter en grundläggande del av avtalet.

För det andra finns EU:s riktlinjer för skydd av försvarare av mänskliga rättigheter. De slår fast att människorättsförsvarare är nyckelaktörer i arbetet för mänskliga rättigheter och hur EU aktivt ska arbeta för att bidra till deras säkerhet.

EU, med Sverige i spetsen, har därför både goda möjligheter och en plikt att påverka Marocko. Vi har tre förslag på vad Sverige och EU bör göra:
1. Kräv att Brahim Dahane och de sex andra fångarna släpps omedelbart! Fram till dess ska diplomater besöka dem regelbundet och vägra diskutera andra frågor med Marocko.
2. Suspendera EU:s associationsavtal med Marocko! Om Marocko inte inom sex månader har gjort avsevärda framsteg i respekt för mänskliga rättigheter bör avtalet hävas. EU bör vägra att teckna ett nytt fiskeriavtal med Marocko.
3. Utrikesministern bör resa till det ockuperade Västsahara, Marocko och de västsahariska flyktinglägren i Algeriet och därefter starta en dialog med Marocko om mänskliga rättigheter.

EU:s firande av demokrati får inte inskränkas till högtidstal på minnesdagar. Bästa sättet att hedra historiens demokratikämpar är att stödja dagens.

Jens Orback
Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Cecilia Asklöf
Tf ordförande Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Håkan Mårtensson
Tf generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen

Artikeln har varit publicerad på GP Debatt.

Publiceringsdatum: 2009-11-16

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...