Skriv ut

Nangolo Mbumba är generalsekreterare för SWAPO (South West Africa People's Organization), Namibias regeringsparti och systerparti till Socialdemokraterna. Nyligen besökte han Socialdemokraternas partikongress i Göteborg för delta i de seminarier som Palmecentret och Socialdemokraterna arrangerade i samband med kongressen.

Namibia: Nangolo Mbumba, generalsekreterare för SWAPONamibia genomgår en stark ekonomisk tillväxt och klassas av Världsbanken som ett så kallat övre medelinkomstland. Det är samma beteckning som ges Argentina och Ryssland. Samtidigt är skillnaden mellan de rikaste och fattigaste delarna av befolkningen en av de största i världen.

– Ojämlikheten innebär stora utmaningar för oss som ett socialdemokratiskt parti. Många människor gynnades av självständigheten. De som gick ut skolan eller universitetet under den perioden kom snabbt in i samhället och fick bra arbeten. Men så finns det grupper som kommer in till städerna nu, från regioner som inte var lika involverade i befrielserörelsen och där man kanske inte har tillräckligt med skolor. Där har vi stora ojämlikheter och problem som vi måste adressera, säger Mbumba.

SWAPO var Namibias av FN erkända befrielserörelse ända fram till självständigheten 1990. Innan dess var landet styrt av Sydafrika och lydde under apartheid-lagar. Men sedan självständigheten har SWAPO suttit i regeringsställning och har ett folkligt stöd som kan liknas vid ANC:s.

För ett dominerande parti är det också särskilt viktigt att slå vakt om interndemokratin. Det senare var något som diskuterades under seminarierna på kongressen i Göteborg. Mbumba understryker betydelsen av att engagera alla grupper i den demokratiska processen.

– Vi har hanterat frågor som gäller majoritet och minoritet, både när det gäller olika språkgrupper, kön och ålder. Exempelvis finansministern och utrikesministern är kvinnor och vi har två representanter från ungdomsrörelsen i partiets högsta ledning, säger han.

Men i stort är situationen för ungdomar osäker i landet. Mbumba berättar att utbildning har varit regeringens högst prioriterade fråga. Många ungdomar som utbildat sig har dock svårt att få arbeten som motsvarar deras kompetens.

– Vår befolkning är ganska liten, så de flesta problem är möjliga att lösa. Men det är likafullt ett problem att unga inte kan få jobb eller tillräcklig lön på de jobb de faktiskt får. Vi måste göra något åt det innan vi hamnar i en Vi och De-situation. I min generation har vi det definitivt bättre än vad våra föräldrar hade det, och våra barn förväntar sig att få det bättre än oss, säger Mbumba.

De nationella utmaningarna riskerar att överskugga internationella kontakter mellan systerpartier och länder. Mbumba berättar att SWAPO under åren som följde på självständigheten koncentrerade sig på att bygga upp Namibia. Men nu etablerar de starkare band till länder utanför Namibias omedelbara närhet.

– Europa har i och med den ekonomiska krisen blivit mer tillknäppt, mindre generöst. Men om vi inte pratar med varandra när vi har det svårt, när ska vi då göra det? Vi måste kunna öppna upp för varandra, ha en dialog och hjälpa varandra. I synnerhet i svåra tider, säger Mbumba.

Till kongressen kom nära 100 internationella gäster från olika delar av världen. Cirka 20 av dem deltog på Palmecentrets och Socialdemokraternas gemensamma kongresseminarier om hur S-kongressen fungerar, politikutveckling och interndemokrati. Nangolo Mbumba hade även bilaterala överläggningar med Stefan Löfvén.

Text och foto: John Runeson

Publiceringsdatum: 2013-04-16

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...