Skriv ut

Inom en snar framtid förväntas Sydafrika som femte land i världen anta ILOs konvention 189 rörande anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare.

Sydafrika: Margie Marman och Sindiswa NingizaDen sydafrikanska fackföreningen för hushållsarbetare, South African Domestic Service and Allied Workers Union (SADSAWU), har länge kämpat för att förbättra hushållsarbetares rättigheter i Sydafrika. För dem betyder antagandet av ILOs konvention att hushållsarbetare får ökade rättigheter – men framför allt att hushållsarbete blir betraktat som ett yrke och att hushållsarbetare kan känna sig stolta över sitt arbete.

1994 antogs den första lagen om hushållsarbete i Sydafrika och sedan dess har fackföreningen enligt dem själva nått stora framgångar. En viktig milstolpe nåddes under 2002, då den sydafrikanska regeringen införde en minimilön för hushållsarbete i Sydafrika. SADSAWUs dåvarande krav på en lagstiftad minimilön på 610 kr i månaden gick igenom.

Myrtle Sydafrika– Det var ett stort steg för oss. Inget har varit lätt och vi har varit tvungna att demonstrera och protestera för att få våra rättigheter. Nu har vi äntligen grundläggande juridiska rättigheter precis som alla andra arbetare, säger Myrtle Witbooi, generalsekreterare för SADSAWU.

Sedan 2002 har minimilönen stigit till 1 350 kronor i månaden, men enligt Myrtle Witbooi får hushållsarbetare ofta mindre än så och hon upplever att rika hushåll betalar minst.

Palmecentrets samarbetsorganisation Labour Research Service arbetar med att stärka civilsamhället i Sydafrika, bland annat genom att bedriva forskning. Organisationen har räknat på kostnaden för att täcka en familjs grundläggande behov och slår fast att levnadslönen i Sydafrika är 3 150 kronor. Trots en lön långt under denna levnadslön är hushållsarbetarna ofta de enda i det egna hushållet med inkomst, berättar Margie Marman, organisatör på SADSAWU.

I Sydafrika arbetar mellan 1 och 1,5 miljoner människor som hushållsarbetare. Det rör sig om hembiträden, trädgårdsarbetare och personer som tar hand om barn, gamla, sjuka och handikappade i privata hushåll. Merparten är kvinnor. De är en utsatt grupp som ofta arbetar under dåliga arbetsförhållanden och chansen att förbättra sin arbetssituation är liten. För att kämpa för hushållsarbetares rättigheter bildades fackföreningen SADSAWU 1986. I dag har fackföreningen cirka 20 000 aktiva medlemmar, men många fler vänder sig till dem för hjälp och rådgivning.

För att förbättra situationen för landets hushållsarbetare arbetar SADSAWU med att ge arbetsträning, workshops, juridiskt stöd, medling och support. Föreningen bedriver också kampanjer för att förbättra lagar och sprida information om hushållsarbetares rättigheter. Myrtle Witbooi som själv har arbetat som hembiträde i flera år menar att det viktigaste är att få hushållsarbetare att förstå sina rättigheter.

– Vi vill inte bara ha ett påskrivet papper, vi vill att hushållsarbetarna verkligen ska veta vad deras rättigheter är, säger Myrtle Witbooi.

Margie Marman och Sindiswa Ningiza har tidigare arbetat som hembiträden i många år, men sedan ett år tillbaka är de anställda som organisatörer för SADSAWU. De menar att medlemskapet i SADSAWU ökat deras självkänsla och lärt dem att kommunicera med sina tidigare arbetsgivare.

– Innan upplevde jag ett stigma kring mitt arbete och min mamma var inte stolt över mitt val av arbete. Nu är jag en hederlig arbetare med ett hederligt jobb. Jag är stolt! säger Margie Marman.

Hon berättar dock att medlemskapet i en fackförening inte är helt problemfritt. På grund av medlemskapet förlorade hon sitt jobb som hembiträde. När arbetsgivaren fick reda på hennes engagemang “gjorde de det svårt for henne” och hon var till slut tvungen att säga upp sig.

Myrtle Witbooi menar att en sådan situation kan inträffa men att inte alla arbetsgivare reagerar negativt.

– En del gillar det inte, medan andra själva söker upp fackföreningen för att få stöd, säger hon.

2008 fick SADSAWU det prestigefyllda uppdraget att leda det internationella arbetet för hushållsarbetares rättigheter och 2011 skapades ILOs konvention 189 rörande anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare. Än sa länge har fyra länder antagit ILOs konvention 189; Uruguay, Filippinerna, Mauritius och Italien. Inom en snar framtid förväntas Sydafrika som femte land i världen anta konventionen. Den sydafrikanska regeringen har uttryckt sitt stöd för konventionen, men president Jacob Zuma har ännu inte undertecknat den. Arbetet med konventionen är en av SADSAWUs viktigaste framgångar, enligt Myrtle Witbooi.

– 2011 var ett viktigt år. Då förbättrades arbetsvillkoren och vi fick tillbaka vår stolthet och värdighet, säger hon.

Situationen för landets hushållsarbetare är fortfarande svår, men på grund av fackföreningens internationella arbete vet Myrtle Witbooi att Sydafrikas hushållsarbetare inte har de värsta arbetsvillkoren.

– Det är mycket värre på andra platser i världen. Vi har exploatering, utnyttjande och löner under minimum; men vi har rättigheter och många får minimilön.

Förhoppningen är att hushållsarbetares rättigheter ska fortsätta att förbättras och att ILOs konvention kommer att antas inom de närmaste veckorna. Konvention eller inte, Myrtles Witboois högsta önskan är hushållsarbetarnas kunskap om sina rättigheter ska öka, allt för att deras arbetsförhållanden ska förbättras.

Text och foto: Carolina Kihlström

Läs mer om levnadslöner i Sydafrika här (PDF)

Publiceringsdatum: 2013-04-26

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...