Skriv ut

Efter en oroande utveckling med fortsatt hög arbetslöshet, utbredd fattigdom, en ökande andel hivpositiva invånare och ett omfattande våld mot kvinnor startade Alfred Nzo kommun Men’s Sector Forum. Det är en plattform som samlar män i kampen mot sociala problem. Tillsammans med Palmecentrets samarbetspartner Education and Training Unit (ETU) arrangerade de i höstas en workshop där hiv och aids stod i fokus.

Nomthetho MayibutheDet är måndag morgon och möteslokalen i Kokstad fylls snabbt av entusiastiska politiker och invånare i Alfred Nzo. Under två dagar ska de diskutera kommunens framtid och de utmaningar som de står inför. Drygt 40 procent av invånarna är arbetslösa och mer än 80 procent har en inkomst som understiger 800 rand i månaden.Det motsvarar cirka 345 kronor. Dessutom beräknas var fjärde kommuninvånare vara hivpositiv.

Det är fler än i de flesta andra kommuner i Östra Kapprovinsen, som Alfred Nzo hör till.Workshopen leds av Bandile Sizani från ETU. Han berättar att Men’s Sector Forum växte fram ur ett behov av en gemensam plattform för män som vill engagera sig kring olika sociala frågor.

– Många av problemen som vi ser i samhället är kopplade till varandra, inte minst vad gäller hiv och aids. Oavsett om man pratar om fattigdom, arbetslöshet, missbruk eller våld så finns hiv och aids där. Tanken med Men’s Sector Forum är att samordna arbetet för att hitta långsiktiga lösningar och vända utvecklingen i Alfred Nzo, säger Bandile Sizani.

En av deltagarna i workshopen är Nomthetho Mayibuthe som arbetar som hiv och aids- koordinator i Alfred Nzo. Hon började att arbeta med frågor kring hiv och aids för tio år sedan. Nu ser hon det som sin viktigaste uppgift att sprida kunskap om sjukdomen så att inte fler drabbas. – Människor måste bli medvetna om problematiken kring hiv och aids, det gäller såväl våra politiker som kommuninvånare. Många känner till sjukdomen. Men kunskapen måste omsättas i handling. Där kan Men’s Sector Forum nå ut till män och involvera dem i förändringsarbetet, säger Nomthetho Mayibuthe.

Det förs livliga diskussioner i möteslokalen. Deltagarna har många idéer om hur verksamheten ska utvecklas för att nå ut till kommunens invånare. Bland förslagen finns att integrera arbetet med hiv och aids i kommunens alla verksamheter, att bilda nya stödgrupper för de som har drabbats av hiv och aids och att anordna workshops för att öka medvetenheten kring sjukdomen. Dessutom lyfts vikten av att utbilda och engagera personer med ledande positioner i samhället. Religiösa ledare, traditionella ledare och socialarbetare kan spela en viktig roll för att förändra attityderna gentemot hiv och aids i samhället. Nomthetho Mayibuthe är förhoppningsfull inför det fortsatta arbetet med hiv och aids i Alfred Nzo.

– Det märks att det finns ett starkt engagemang i den här frågan. Och vårt arbete ger resultat. De senaste åren har medvetenheten kring sjukdomen ökat och med det har också stigmat minskat något. Däremot ser vi att spridningen av hiv och aids fortsätter och det är allvarligt. Sjukdomen finns överallt i samhället och vem som helst kan drabbas. Därför måste vi också ta kampen mot hiv och aids tillsammans. Det är inte en sjukdom som bara drabbar individen utan i slutändan också familjer och hela samhällen, säger Nomthetho Mayibuthe.

Text och foto: Annie Stenberg

Publiceringsdatum: 2013-12-05

Till toppen av sidan
Många av problemen som vi ser i samhället är kopplade till varandra, inte minst vad gäller hiv och aids. - Bandile Sizani

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...