Skriv ut

”ANC kan inte fortsätta att vara ett relevant parti för Sydafrikas väljare endast genom att vinna val. Vi måste samtidigt fortsätta arbetet med att förbättra livskvalitén för människor” Det säger den sydafrikanska ambassadören Molefe Tsele som var en av deltagarna på konferensen Från vapen till valsedlar som hölls i Sulaymaniyah i irakiska Kurdistan den 4 och 5 december i år.

Sydafrika: Molefe Samuel, ANCKonferensen arrangerades av Olof Palmes internationella center och Socialdemokraterna i samarbete med det irakiska partiet PUK (Patriotic union of Kurdistan) som en del av utvecklingssamarbetet Från vapen till valsedlar. Tillsammans med representanter från filippinska Akbayan, palestinska al-Fatah, angolanska MPLA och moçambikiska Frelimo diskuterades årets tema Försoning och dialog. Molefe Samuel säger att han blev inspirerad av den palestinska delegationens anförande.

– När jag ser tillbaka så tycker jag att anförandet från den palestinska delegationen var väldigt öppen och självmedveten. De förklarade på ett bra sätt vilka dilemman de möter i sitt arbete men också, kanske ännu viktigare, vilka deras styrkor och svagheter är. Det tror jag är något som den här konferensen borde fokusera på, säger Tsele

Gemensamt för partierna inom utvecklingssamarbetet är att de alla har varit befrielserörelser i tidigare förtryckarstater. Konferenserna är ett forum där partierna kan dela erfarenheter med varandra och låta sig inspireras i sin strävan mot att bli renodlade demokratiska partier.

I söndags den 16 december inledde ANC sin 53:e kongress i staden Manguang. På kongressen omvaldes bland annat den tidigare partiledaren Jacob Zuma för ytterligare en mandatperiod. Molefe Tsele menar att en av de viktigaste utmaningarna för partiet är att fortsätta vara ett relevant alternativ för landets invånare.

– Frågan som alltid kommer att ställas är om ANC har gjort mer sedan de kom till makten. Uppenbarligen måste vi fortsätta att vara relevanta. Som jag ser det kommer vi främst att dömas för hur väl vi lyckas med att möta de sociala behoven hos Sydafrikas invånare. Vad kan vi till exempel göra för de arbetslösa, vad kan vi göra för de som redan har jobb men vars löner inte är tillräckliga. Strejkerna i gruvindustrin och transportbranschen visar att det finns ett stort behov av högre löner, säger Molefe Tsele.

Innan apartheidregimen avskaffades i Sydafrika och ANC:s Nelson Mandela valdes till landets president 1994, var Molefe Tsele bland annat aktiv som pastor med ansvar för gruvsamhället Soweto utanför Johannesburg. Som flera andra politiskt aktiva fängslades han av regimen på grund av sitt engagemang. Våldet och diskrimineringen från den tiden har lämnat djupa sår hos befolkningen som behöver läkas.

– En annan viktig utmaning för Sydafrika, som jag tycker ANC har varit framgångsrika med att bemöta, är nationsbygget och att skapa enighet i landet. Vi har arbetat både med försoningsprocesser och andra nationsbyggnadsmetoder och det har behövts med tanke på den historia vi har av konflikter och stora klyftor mellan människor, säger Tsele.

Det finns ett antal områden där effekterna av denna strävan är särkilt märkbara. Molefe Tsele tycker att de exemplen kan tjäna som viktiga vägmärken för Sydafrikas framtid.

– Ser du till integrationen av män och kvinnor i armén till exempel, i våra utbildningsinstitutioner som grundskolor och universitet eller i vår idrottsverksamhet så kan du redan se märkbara förbättringar som har betydelse för uppbyggnaden av ett nytt och försonat Sydafrika, säger Molefe Tsele.

Text och foto: Martin Karlsson

Publiceringsdatum: 2012-12-19

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...