Skriv ut

Varje dag blickar krigets fasor mot oss i rapporterna från dödandet i Syrien. Kriget slår besinningslöst. Mer än 100 000 människor beräknas ha mist livet. Lidandet är omätbart.Kvinnorna från Syrien vet vad det handlar om. Men de vägrar ge upp kampen för fred, frihet och demokrati.

syrien-grupp-webb.jpgI slutet av maj mötte jag drygt 100 av dem i Kairo. Där träffades de med stöd av Palmecentret för att etablera The Syrian Women Network. Det samlar organisationer och individer i och utanför Syrien som tillsammans representerar en mångfald av regioner, generationer, etniska grupper och yrkestillhörigheter.

Kvinnornas mål är att öka sitt inflytande i fredsprocessen och i ett framtida, fredligt Syrien.

Det började redan för två år sedan när Palmecentret inledde sitt samarbete med den syriska oppositionen. De vände sig till oss för stöd att kunna samlas och enas. I vårt samarbete – som förutom att vi stödjer deras organisering också handlar om stöd till dokumentation av övergreppen i landet – utmärkte sig snabbt kvinnornas roll.

I februari i år samlades därför ett 70-tal syriska kvinnor – både inifrån Syrien och kvinnor som har lämnat landet – i Stockholm för att lägga upp sitt arbete. De drog upp planer om att skapa ett formaliserat nätverk som skulle arbeta för jämställdhet, fred och demokrati. Det var detta nätverk som bildades i Kairo i maj. Det består av tio kommittéer som är specialiserade på olika områden.

För att en hållbar fred ska kunna nås måste kvinnorna vara delaktiga i lösningen. Det har FN slagit fast otaliga gånger (till exempel i säkerhetsrådets resolution 1325) och många är de stats- och regeringschefer som talat sig varma för kvinnligt inflytande. Det är omöjligt för demokrati att utvecklas om hälften av befolkningen inte inkluderas i processen.

Men det räcker inte med bara vackra ord: Det gäller att gå från ord till handling. Och det är just vad de syriska kvinnorna gör med stöd av Palmecentret.

De fortsätter sin kamp. Näst på tur står bland annat att se till att de inkluderas i den fredsprocess som FN och olika stormakter hoppas på. Hittills finns få kvinnor på den nivån. Kanske vittnar frånvaron av resultat om just detta.

Med The Syrian Women Network finns nu en trovärdig aktör som både kan stärka oppositionen och spela en konstruktiv roll i fredsprocessen. Något som är nödvändigt för att freden ska komma i sikte i Syrien.

Text: Jens Orback, Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Artikeln är publicerad i bland bland andra AiP och NSD

Publiceringsdatum: 2013-08-07

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...