Skriv ut

Syriska kvinnoaktivister har med stöd av Palmecentret bildat ett nätverk för att främja kvinnors ställning i Syrien – i dag och i morgon. ”Kvinnofrågorna kan inte vänta”, säger Basma Qadmani, ledande profil i Syriens demokratirörelse.

När demonstrationstågen har dragit fram genom arabiska storstäder i Tunisien, Libyen och Egypten har kvinnor ofta gått i första ledet. Men när det gällt att skriva lagar och författningar, bygga partier och statsförvaltningar har kvinnor hamnat i bakvattnet i land efter land.

Detta ville en rad syriska kvinnorättsaktivister råda bot på. De fick stöd av Palmecentret som genom ett Sidabidrag på 2,5 miljoner kronor hjälpte till att upprätta Syriska kvinnonätverket.

– Målet är att främja jämställdhet och kvinnors ställning i det offentliga livet, säger en av den syriska oppositionens mest namnkunniga personer, Basma Qadmani, tidigare talesman för Syriska nationalrådet. Nu ingår hon i ledningen för det kvinnonätverk som höll sitt konstituerande möte i Kairo i maj.

– Vår utgångspunkt är att kvinnofrågorna inte kan vänta. De kan inte underordnas den mänskliga tragedi som pågår. Dessutom kan kvinnor spela en central roll i försoningsarbetet mellan olika folkgrupper, säger Basma Qadmani på telefon från Paris.

Startskottet till nätverket kom i februari 2013, då Palmecentret bjöd in till en konferens i Stockholm.

– Då visade det sig att syriska kvinnor kunde göra något som männen inte lyckats med: att samarbeta, säger Samira Zair, pedagog i Mölndal, men sedan länge engagerad i att hjälpa syriska kvinnor som suttit i fängelse.

Konferensdagarna i Stockholm fylldes av hårda diskussioner. En del deltagare kom från det regimkontrollerade Damaskus, medan andra var från rebellernas områden. Där deltog kvinnor som stöder det väpnade motståndet och andra som är emot det. Där fanns sunniter, kurder, kristna och några alawiter som är motståndare till den alawitiske president Assad.

– Bara för att de är kvinnor tycker de inte lika om allt. Det fanns politiska skillnader, men också en vilja att kvinnor ska vara representerade och ha inflytande, säger Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback.

Han imponerades av hur snabbt deltagarna tog sig fram i debatterna och kunde rösta i fråga efter fråga.

När kvinnonätverket höll sitt konstituerande möte i Kairo i maj enades man om stadgar som utgår från en rad internationella konventioner, som FN:s kvinnokonvention.

Basma Qadmani hymlar inte med att islamisk fundamentalism utgör en utmaning och kommer att så förbli även i framtiden.

– Det finns kvinnor som propagerar för införandet av sharialagar. Men vi tänker försvara våra principer och förhindra lagar som strider mot FN:s kvinnokonvention. Det är en ständig kamp vi måste ta.

Text: Bitte Hammargren

Stöd The Syrian Women Network genom den insamling som Palmecentret har startat tillsammans med Aftonbladets ledarsida. Ge en gåva här direkt. Eller sätt in din gåva på plusgiro 570-2 och märk den ”Syriens kvinnor”.

Texten är även publicerad i Internationella Socialdemokraten.

Publiceringsdatum: 2013-09-13

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...