Skriv ut

Den 23-25 maj samlas syriska kvinnor för att konstituera ett brett nätverk. Syftet är att stärka kvinnors inflytande och representation i fredsprocessen och i ett framtida fredligt Syrien.

Kvinnorna samlas i Kairo med stöd av Olof Palmes Internationella Center. Drygt 100 kvinnor väntas delta och de kommer från olika organisationer och nätverk inifrån och utanför Syrien.

Konferensen är en fortsättning på den kvinnokonferens som ägde rum i Stockholm i februari i år under rubriken Women’s Influence and Participation in a Post-Authoritarian Syria. Där träffades cirka 70 syriska kvinnor för att diskutera bland annat fred och säkerhet, behovet av humanitär hjälp, dokumentation av övergrepp, kvinnors inflytande och representation.

Sedan dess har en av kvinnorna framröstad grupp förberett bildandet av ett formaliserat nätverk med ett antal kommittéer. Dessa kommer att arbeta med de frågor som lyftes på Stockholmskonferensen.

– Situationen i Syrien är mycket svår. Kvinnorna utgör en bred positiv kraft med blicken riktad mot ett framtida demokratiskt Syrien med plats för flera religiösa och etniska grupper. Ett demokratibygge ekar tomt om det utesluter kvinnors inflytande och representation. Därför är det en angelägen uppgift för oss att stödja deras demokratisträvanden, säger Jens Orback, generalsekreterare för Palmecentret och före detta jämställdhetsminister.

Publiceringsdatum: 2013-05-21

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...