Skriv ut

Onsdag den 11 juni arrangerade Palmecentret en dialogkonferens om möjligheterna för fred och samarbete i Mellanöstern. Konferensen ägde rum i Piperska Muren, vid rådhuset på Kungsholmen i Stockholm. Bland deltagarna märktes Ghada Karmi, från Inst. For Arab and Islamic Studies vid Exeter University UK, Azzam Tamimi vid Islamic Political Thought, Avraham Burg, fd talman i israeliska Knesset och Gideon Levy från den israeliska dagstidningen Haaretz samt Mustafa Bargouti palestinsk parlamentariker och partiledare.

Två deltagare, professor Hussam Adwan och Kamal Abu Nada, fick inte tillstånd från Israel att lämna Gazaremsan och medverkade därför endast via videolänk. Dagen erbjöd ett unikt samtal i Sverige.

På ledarplats har Svenska Dagbladet den 10 juni nämnt en av konferensens deltagare vid namn och uppmanat min efterträdare Jens Orback, Palmecentrets tillträdande Generalsekreterare ”att vädra ut trotylromantiken och köra självmordsbombarna på porten”.

Det är helt OK att SvD’s ledarredaktion tydligt tar avstånd från självmordsbombare, det gör vi också, men att göra det med grova tillmälen av det slag som citeras ovan är lågt.

Palmecentret försvarar gärna yttrandefriheten men kan självklart inte ta ansvara för andra uttlanden än de vi själva gör i organisationens namn. Vi vill gärna bemöta SvD:s påhopp men på SvD vägrar man konsekvent att ta in något som helst genmäle mot ledarsidan.

Azzam Tamimi står nära Hamas, och försvarar deras politik och metoder. Han menar, liksom folkrätten, att varje ockuperat folk har rätt att försvara sig. Men Tamimi menar dessutom att varje ockuperat folk har rätt att välja sina vapen, och där håller inte jag med honom. Emellertid har Tamimi en poäng när han påpekar att om palestinierna haft tillgång till lika många F16 plan som Israel, då skulle sannolikt ingen palestinier välja att bli en mänsklig bomb. Ingen människa föds till självmordsbombare, det är omständigheterna dom tvingas leva under som avgör.

Tamimi bor sedan mer än 30år i London. Det är utan tvekan så att det är lättare att vara renlärig och kompromisslös när man bor på avstånd från Israels attacker. Tyvärr är Azzam Tamimi därigenom också representativ för hur stora grupper av muslimer tänker. Detta kan vi inte negligera utan måste förhålla oss still. Inför vår konferens har vi noterat att Tamimi frekvent används av brittiska och internationella media t ex BBC och Al Jazeera för att kommentera utvecklingen inom islam och händelser i arabvärlden.

Om vi hade kunnat utverka visering till någon Hamasföreträdare från Gaza så hade budskapet sannolikt varit ett annat. Pragmatismen och viljan att nå en dialog med västvärlden är betydligt större hos dom som vi har kontakt med i regionen. Genom regeringens anslutning till EU’s bojkott så förhindras emellertid varje sådant möte som skulle kunna ge en mera mångfasetterad bild av Hamas idag.

Hamas tillåter metoder som vi inte stödjer. De har emellertid deltagit i -och vunnit – demokratiska val. Vi studerar och diskuterar deras politik & åsikter. Av ansvarskänsla och nyfikenhet i vår föränderliga samtid odlar Palmecentret ett levande samtal med Hamas och al Fatah och andra aktörer i Mellanöstern som kanske inte är politiskt korrekta för SvD. För vi menar att Europas reaktion på det palestinska valet 2006 och isoleringen av dess segrare Hamas var och är ett stort misstag. Att först uppmuntra Hamas till deltagande i valet, finansiera demokratiska institutioner, utbilda partifunktionärer och civilsamhället i demokratins principer för att därefter straffa palestinierna med bojkott för att dom röstat på ”fel parti”, är inte metoder som gynnar fredlig, demokratisk utveckling. Att lyssna och samtala med alla parter i konflikten är för Palmecentret en trovärdighetsfråga. Demokratiska resultat skall respekteras och om väljarna vill, ändras först vid nästa valtillfälle – inte manipuleras bort av utanförstående makter. Länge nog har stater i Europa och USA ritat kartor och valt framtid åt folken i Mellanöstern.

Text: Viola Furubjelke
Generalsekreterare
Olof Palmes Internationella Center

Publiceringsdatum: 2008-06-17

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...