Skriv ut

- Vi försöker att stötta ungdomsorganisationer i de aktiviteter de vill involvera sig i, allt från påverkansarbete till social verksamhet. Tidigare arbetade civila samhällets organisationer mest med välgörenhet och annan social verksamhet, men idag blir påverkansarbete vanligare. Det berättar Yoruk Kurtan från Youth Studie Unit i Istanbul i en intervju i samband med en heldagskonferens om Turkiet som Palmecentret anordnat.

Med stöd av bland andra Palmecentret arbetar Yoruk Kurtan från Youth Studie Unit för att främja ungdomsorganisering, för informellt lärande och för att stärka ungdomars roll i civila samhället i Turkiet.

Yoruk Kurtan är en ung turkisk akademiker som föredrar arbete på fältet före arbete vid skrivbordet. Han är pratglad, skarp och skrattar mycket. Ungdomsfrågor brinner han för, och det märks. Under de senaste åren har han varit en av de drivande inom Youth Studie Unit vars huvudsakliga syfte är att främja ungdomsorganisering, att stötta ungdomsorganisationer och att stärka ungdomar med hjälp av informellt lärande.

Under 1990-talet och 2000-talet har det politiska klimatet i Turkiet förändrats, förklarar Yoruk. Tidigare var det svårt att ens bilda en organisation, och ännu svårare att verka som organisation. Idag har det blivit enklare, men det finns fortfarande många problem för civila samhället.

– Många förbättringar har endast skett på papper. Jag skulle säga att det i praktiken också har blivit bättre, men att det inte är riktigt bra än, konstaterar Yoruk.

Förändringarna sker ändå, hela tiden. Kanske är det svårare att se dem för den som tittar på samhället i stort än för den som tittar på förändringarna i till exempel ungdomsorganisationer. Dels är det idag långt fler ungdomar som är aktiva i organisationer, även om det fortfarande finns en klyfta mellan stad och landsbygd. Dels börjar ungdomsorganisationer, då främst i städerna, att ta sig an andra frågor. De går från att ofta ha sysslat med välgörenhet till att bli mänskliga rättighetsaktivister.

Påverkansarbete ser Yoruk som viktig och naturlig del av ungdomsorganisationernas arbete. Han menar att det måste vara ungdomarna själva som ser till att få in sina perspektiv i den stora bilden. Om de inte själva formulerar sina behov kommer deras behov att trängas undan.

– Självklart måste också myndigheter och politiker bli mer lyhörda för ungdomars behov och för vårt behov av att stärka ungdomarnas röster i samhället. Så är det inte idag. Ska vi komma dit måste ungdomarna själva aktivt arbeta för sin plats och för sina behov.

Ett av de projekt som Youth Studie Unit arbetar med är ett levande bibliotek. Yoruk frågar mig om jag vet vad det är och jag tänker efter innan jag svarar nekande. Då blir hans leende stort och han börjar förklara för mig.

– Ett levande bibliotek är ett resande bibliotek. Vi reser runt med det till olika platser och ungdomarna kan komma in i vår buss och sitta där och läsa. Alla våra böcker handlar på ett eller annat sätt om diskriminering, men boken blir lite annorlunda var gång den får en ny läsare. Boken är nämligen en människa.

När Yoruk ser min förvåning skrattar han. Det är inte första gången han fått den reaktionen och han frågar skämtsamt om vi inte har den typen av böcker på Stockholms universitet. Så vitt jag vet finns det förstås inte men nyfiket frågar jag honom om det finns på universiteten i Turkiet.

– Nej, det informella lärandet och mötena människor emellan tas sällan vara på inom universitetsvärlden. Just därför arbetar inte Youth Studie Unit med frågor som rör utbildningsväsendet. Vi fokuserar helt på det informella lärandet eftersom vi tror att det är precis lika viktigt, men tyvärr ofta bortglömt eller underskattat.

Om alla som arbetar med ungdomar fokuserar på utbildningspolitik och universitet så kommer vi att förlora en stor grupp unga och deras perspektiv, menar Yoruk. Han menar att vi måste sluta tro att människor bara lär sig i klassrummet, eller att bara det du lär dig i skolan är viktigt.

– Det gäller inte bara i Turkiet, säger han, det är något hela Europa kan lära sig av.

– Och det är just detta som vi vill ta fasta på i projektsamarbeten; att vi i Sverige, och de svenska samarbetsorganisationerna, också har mycket att lära av den lokala partnern. Youth Studie Unit har använt en för oss svensk tradition av folkbildning och utvecklat och målgruppsanpassat den demokratiska och interaktiva form som bland annat studiecirklar är, säger Nivin Yosef handläggare på Palmecentret.

Text: Catharina Ullström

Publiceringsdatum: 2009-02-10

Till toppen av sidan
Självklart måste också myndigheter och politiker bli mer lyhörda för ungdomars behov och för vårt behov av att stärka ungdomarnas röster i samhället. - Yoruk Kurtan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...