Skriv ut

- För mig har det varit fantastiskt att få lära mig leda och fatta beslut. Det säger Emina Beganovic, som deltagit i den ungdomsverksamhet som drivs med stöd av Unga Örnar och Palmecentret i Tuzla.

Foto: Olle Burell

I Bosnien-Hercegovina har unga tjejer en låg status i samhället, som i större utsträckning än Sverige präglas av traditionella könsroller. Unga människor har knappt något inflytande i sitt samhälle. Ungdomsarbetslösheten är mycket utbredd i landet och risken för att hamna i missbruk, kriminalitet och andra sociala problem är påtaglig.

För att stödja medborgarnas demokratiska inflytande och organisering stöder Palmecentret den lokala organisationen Community Foundation i staden Tuzla, några mil från huvudstaden Sarajevo.

Tre enorma skorstenar präglar stadens siluett och röken från kolkraftverket bidrar till fenomenet ”svart snö” i området.  Det är en arbetarstad, där socialdemokratiska partiet SDP har ett starkt fäste och förenar människor över etniska gränser.
Community Foundation ett slags aktivitetshus där medborgarna i en stadsdel kan få kurser, tillgång till bibliotek och delta i aktiviteter. I dessa lokaler har kommunen dessutom särskilda kontor för enklare samhällstjänster, utfärdande av certifikat, tillstånd och kommunikation med myndigheter. De arbetar i flera byar i det område som hör till Tuzlas kanton.

Emina Beganovic, 19, är en av ungdomsledare som med stöd från Palmecentret och Unga Örnar i Stockholms län är med och utvecklar verksamhet för ungdomar i olika delar av Tuzla.

– För mig har det varit fantastiskt att få lära mig leda och fatta beslut. Jag känner mig stärkt och vi som deltagit har verkligen växt som människor, säger hon och berättar om hur verksamheterna gjort skillnad.

Leder egna grupper
Ungdomarnas initiativförmåga har växt påtagligt under åren och nu leder de egna ungdomsgrupper, inspirerade och stödda av den svenska folkrörelsen Unga Örnar. Cirka 150 unga tjejer och killar i Tuzla deltar i just denna satsning och de arbetar för närvarande med en rapport där varje arbetsgrupp analyserar och sammanfattar ett antal påtagliga samhällsproblem som ska lyftas fram till de lokala politikerna.
– Vi kommer också att kontakta medierna, som vi vet är intresserade av denna aktivitet, för att få dem att uppmärksamma rapporten och överlämnandet till politikerna, säger Emina Beganovic.

I aktivitetshuset ordnas också lektioner i konsten att hålla tal och debatteknik.
Unga människor får också stöd att bedriva projektverksamhet för att förbättra samhället. Det kan handla om initiativ som ungdomarna tar för att förbättra närmiljön, öka säkerheten för fotgängare längs en hårt trafikerad väg, eller för att skapa en användbar idrottsplats.

Emina Beganovic och de andra ungdomsledarna går igenom ansökningar, väljer ut satsningar som kan göra skillnad, är kostnadseffektiva och genomförbara. Dessa projekt tilldelas ekonomiskt stöd.

Samhällscentret ordnar också seminarier där ungdomarna får träffa framstående experter på olika ämnen och diskutera viktiga samhällsfrågor. Centret ordnar också utbildningar för såväl unga som vuxna i ämnen som är viktiga för att hävda sig på arbetsmarknaden, exempelvis språkkurser och IT.

De särskilda satsningarna på unga har nu lett till att ungdomsledarna själva har tagit initiativ till en helt ny ungdomsrörelse i staden. Nyligen hölls ett viktigt möte där stadgar för en ny organisation – Ett leende för ett leende – togs fram. En ledare utsågs genom en demokratisk process och framöver siktar ungdomarna på att etablera sig som en viktig institution som ska stärka ungdomar, påverka politiker och bidra till hopp om en framtid där de unga har inflytande och ett bättre liv.

Text: Jon Hedenström
Foto: Olle Burell

Publiceringsdatum: 2010-03-26

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...