Skriv ut

Den första som kommer till Agora Center i utkanten av Tuzla denna eftermiddag är tioårige Mersed Bečirović. Han kommer hit efter skolan för att lära sig engelska bättre. Just i dag är det bara han, för de andra i gruppen kunde inte. Men Mersed kommer ändå.

Mersed Bečirović och Mirela Siljegović. Fotograf: Ermin Selimovic

Hans unga lärare Mirela ger honom all sin uppmärksamhet. Mirela Siljegović är 22 år och nyexaminerad men arbetslös engelsklärare. Till Agora Center i stadsdelen Simrin Han i Tuzla kommer hon ett par gånger i veckan för att som volontär undervisa i engelska. Hon får inte ett öre i lön, bara betalt för resorna hit. Men hon kommer mer än gärna ändå.

– Jag känner att jag gör nytta och bidrar till mitt samhälle. Min utbildning kommer till användning, och jag får övning. Jag trivs väldigt bra här också, Agora är som ett andra hem.

Och hon är inte ensam. Under eftermiddagen fylls det enkla huset i Tuzlas utkant av allt fler unga. De flesta är mellan 20 och 26 år, många av dem är utbildade lärare som frivilligt ger undervisning till andra – barn, unga eller vuxna – eller är här just för att få del av undervisningen.

Vid Agora Center ordnas kurser, föreläsningar och andra aktiviteter. Mest ges kurser i engelska, tyska och IT, men även sådant som gitarrlektioner och glasmålning förekommer.

Just nu är tyska extra populärt bland ungdomar, för Tyskland hägrar. Där finns det jobb. I Bosnien och Hercegovina är ungdomsarbetslösheten runt 60 procent.

Ger nya möjligheter

Agora Center startade 2003 på initiativ av Simrin Hans invånare, och verksamheten styrs av deras egna önskemål och initiativ. Sedan 2012 är ABF Västra Götaland partner i ett projekt genom Palmecentret för att utveckla folkbildning som metod för verksamheten. Projektets syfte är att ge möjligheter för marginaliserade grupper som ungdomar, kvinnor och äldre att utbilda sig och att påverka samhällsutvecklingen.

Huset ser utifrån inte mycket ut för världen – som en hyfsat stor villa med en del graffiti på, omgiven av en enkel trädgård. Centret har heller inte så många rum, men på något vis får allt plats utan att det känns trångt eller kaotiskt. Och stämningen där inne är påtagligt välkomnande.

På bottenvåningen finns ett rum för caféverksamhet och umgänge, och en större sal för möten, föreläsningar eller undervisning. I dag har barngruppen engelska här. Senare ska en högtid för att uppmärksamma volontärernas arbete ske i samma rum.

Denna eftermiddag har fyra unga kvinnor, själva volontärer, samlats här för att förbereda högtiden för volontärerna, eftersom det i dag är internationella volontärdagen – en viktig dag på Agora Center. De pratar glatt med varandra medan de slår in målade glasföremål – tillverkade vid en glasmålningskurs här – som ska bli presenter till de volontärer som ska få diplom och uppskattning för sina insatser.

Alla dörrar står öppna, utom den in till rummet bredvid receptionen. Där pågår en lektion i tyska ledd av volontären Amra Hajdarević, 26, också hon lärarutbildad men arbetslös. Nio unga människor sitter runt ett bord och lyssnar när Amra förklarar tyskans regler för ackusativ och dativ.

Amrin, 22 år, är en i studiegruppen:

– Jag planerar att flytta till Tyskland – för där finns det jobb. Här är det väldigt svårt att hitta något.

Förutom den höga arbetslösheten i landet är också fattigdomen utbredd: enligt uppgift lever vart femte hushåll under den nationella fattigdomsgränsen.

Reformerna går långsamt

Men Bosnien och Hercegovina har i grunden ett stort strukturellt problem, som sannolikt hindrar väldigt mycket av samhällsutvecklingen. Och det är själva statskonstruktionen. Eftersom staten Bosnien och Hercegovina består av tre självstyrande delar – federationen Bosnien-Hercegovina, Republika Srpska och Brćko-distriktet – som alla har sina respektive lagstiftningar, går alla reformer långsamt och lagstiftningen är inte harmoniserad mellan landets olika delar. Till exempel finns det 16 utbildningsministerier i landet.

– När det inte finns någon tydlig möjlighet att utkräva ansvar, och man ser en statsapparat som inte fungerar – hur ska man då kunna tro att staten kan lösa en sådan sak som arbetslösheten? Det säger Christina Bergman, Palmecentrets programansvariga på Västra Balkan.

Men den misstron eller uppgivenheten märks inte mycket av på Agora Center. De fyra volontärerna som förbereder kvällens högtid i receptionshörnan vägrar att hänga med huvudet.

– Lite oro kanske man känner, men deprimerad – nej inte än, säger Leijla Mehmedović, 22.

De andra instämmer och ler glatt som för att understryka orden. Även om de också intygar att det är ”väldigt, väldigt svårt att hitta ett jobb här”. De bor kvar hemma hos sina föräldrar, som har jobb, och har turen att få utföra volontärarbete på Agora Center. Det är så de ser det. Hela deras positiva engagemang andas, trots alla svårigheter de brottas med, en obändig framtidstro.

Frivilligarbete ger erfarenhet

Anledningarna till att arbeta frivilligt som lärare utan betalning vid Agora Center är flera. Till exempel ger det praktik, något som lärarutbildningen i landet inte erbjuder i någon större utsträckning.

– Det ger en bra erfarenhet, för jag hade aldrig undervisat förut. Men det är också för att träffa andra unga i samma situation, och få vänner, fortsätter Leijla Mehmedović.

De fyra ungdomarna beskriver samstämmigt Agora Center som ”ett andra hem” och människorna där som ”en andra familj”.

Agora Center hade utvecklat sin verksamhet ganska långt innan man sökte stöd från en svensk partner. Centret startade redan 2003 på initiativ av medborgarna i Simrin Han och utvecklades inom ramen för Tuzla Community Foundation. När chefen där vid ett seminarium hörde om svensk folkbildning, togs kontakter för att utveckla verksamheten i enlighet med den. ABF Västra Götaland blev genom Palmecentret samarbetspartner i projektet, som inleddes 2012 och ska pågå till och med 2014.

Sabina Sinanović Ćatibušić är Agora Centers koordinator. Hon är glad för samarbetet med den svenska partnern som har inneburit en positiv utveckling och lyft Agora Center till en ny nivå.

– Den kanske största förändringen som samarbetet medfört är för volontärprogrammet. Volontärerna lär sig nya och demokratiska arbetssätt, där man lyssnar på varandra och tränar på gott ledarskap, säger Sabina Sinanović.

Stödet från Palmecentret riktas inte enbart till ungdomar, men de utgör en stor och viktig målgrupp vid Agora Center. Och själva folkbildningsmetoden sprider sig till Agora Centers övriga aktiviteter och verksamheter.

Mötesplats i lokalsamhället

Centret fungerar, förutom att vara en plats för kurser och seminarier, också som en mötesplats där invånarna i Simrin Han diskuterar olika problem i lokalsamhället, och gör upp planer för hur de ska ta itu med dem.

– Det svåraste är att motivera folk att komma hit. Många tycker att det där kan någon annan lösa. Men får vi bara hit folk och har ett relevant problem att diskutera, blir de ofta väldigt aktiva medborgare, säger Sabina Sinanović.

Under 2013 genomfördes en enkät bland invånarna och volontärerna för att få veta hur de tänker kring Agora Center och vad de önskar få ut mer av verksamheten. Invånarna sa där bland annat att de har lärt sig mer om sitt samhälle genom Agora Center, berättar Sabina Sinanović.

Men det viktigaste var det som volontärerna framförde, tycker hon.

– Ungdomarna säger att Agora är en plats där deras åsikter räknas, där stämningen alltid är positiv och dit de känner att de kan komma och påverka sina egna liv.

Folkbildning länken mellan ABF Västra Götaland och Agora Community Center

Projektet Agora önskade sig 2011 en svensk partner och ABF västra Götaland sökte vid denna tidpunkt en organisation att samarbeta med.

– Agora var det projekt där jag såg störst chans att bidra med de folkbildningsmetoder som är ett signum för ABF, säger Sören Hansen, ABF västra Götaland.

– I en eventuell förlängning hoppas vi kunna ha nytta av personer som varit aktiva i Agora för att sprida kunskap i Sverige, om Bosnien och Hercegovina.

Ett resultat av samarbetet är att ABF västra Götaland har lyckats skapa kontakt mellan tidigare partners och Agora, och på så sätt kunnat utnyttja effekterna av ett avslutat projekt. Cirkelledare som man utbildade i Republika Srpska 2006–2012 leder det pågående arbetet med att skapa en egen grupp av handledare och hjälper därmed Agora att bygga upp en egen utbildningsorganisation.

– Ett mini-ABF, kan man säga. Att använda redan överförda kunskaper i en form som hunnit anpassas till lokala förhållanden och på deltagarnas eget språk har varit ett viktigt mål för oss. Att vi lyckats med det är vi stolta över.

Enligt Sören Hansen fungerar samarbetet utmärkt.

– Och det är lika roligt varje gång vi besöker dem i samband med gemensamma utbildningar. Ungdomarna där ställer upp med engagemang vare sig det är lördag eller söndag och vad det än handlar om.

Text: Context

Publiceringsdatum: 2014-08-27

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...