Skriv ut

- Det finns inget utvecklat stöd till civilsamhällets organisationer i Turkiet. Speciellt svårt att få stöd är det för minoritetsgrupper och de som arbetar med att stärka de mänskliga rättigheterna. Under sådana omständigheter är det svårare att bedriva en effektiv och väl organiserat arbete, för att stärka civilsamhällets organisationer, säger Palmecentrets Elsa Anderman som besöker Turkiet för första gången.

Sedan ett antal år tillbaka har Palmecentret bedrivit projektverksamhet i Turkiet. Just nu befinner sig tre utbildare i Turkiet för att, tillsammans med den turkiska organisationen STGM, genomföra en LFA-utbildning (Logical Framework Approach).

Deltagarna kommer från Palmecentrets samarbetsorganisationer i Istanbul, Ankara, Bingöl, Diyarbakir, Van, Ismir och flera mindre byar.  Vid utbildningen har 35 personer fått nya kunskaper om hur man arbetar i ett projekt med stöd av LFA-metoden, viktiga ämnen som tas upp är projektsamarbete, mål, indikatorer, analys, utvärdering, ansökningar, dokument och blanketter, regler för ansökningar, halvårs redovisning, riskhantering samt budget och ekonomihantering. Genom utbildningen får deltagarna nya verktyg som de kan använda i sitt fortsatta arbete.

– Det är ett mycket viktigt arbete som vi bedriver tillsammans med Olof Palmes internationella center. Det är den enda europeiska organisation som arbetar med ett stöd som är på lika villkor, där man arbetar som partners, säger Ismail från organisationen från HBT-organisationen Kaos GL, en av deltagarna.

Publiceringsdatum: 2010-06-08

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...