Skriv ut

Vårt samhälle är mycket patriarkalt och det märks inom alla områden. Så kommenterar Shereen Nammari från Västbanken och Yasmin Al Abbadi från Gaza Palmecentrets undersökning om situationen för kvinnor i Palestina. - Generellt är vi palestinska kvinnor starka, engagerade och välutbildade – men alltid underordnade männen, säger de.

En mycket stor majoritet – 80 procent – av de palestinska kvinnorna vill ha en lagstiftning som främjar jämställdhet. Många känner sig diskriminerade och en majoritet saknar förtroende för landets politiska ledare. Det visar en unik opinionsundersökning som Palmecentret genomfört i Palestina. Undersökningen presenterades vid ett seminarium med sju palestinska människorättsaktivister i riksdagshuset i Stockholm i december.

Vi bad två av de palestinska seminariedeltagarna, Shereen Nammari och Yasmin Al Abbadi, att kommentera undersökningen och berätta om hur de ser på jämställdheten i Palestina. Båda kan uppfattas som lysande exempel på att kvinnor kan hävda sig i det palestinska samhället.

Shereen Nammari är 29 år, mor till två döttrar och har en masterexamen i genus och samhällsutveckling. Hon är bosatt i östra Jerusalem och arbetar mycket aktivt i Al-Mortaqa Organization for Women en organisation för utsatta kvinnor som hon var med och startade för några år sedan.

Yasmin Al Abbadi är 37 år och trebarnsmor. Hon har doktorerat i pedagogik (education) och arbetade i 17 år på det palestinska utbildningsministeriet. Efter att Hamas vann valet 2006 fick hon sparken, och är nu engagerad som volontär på ett center i Gaza för utbildning i krishantering.

– Visst har jag som kvinna lyckats ta mig fram i Palestina. Men precis som alla palestinska kvinnor upplever jag diskriminering, slår hon fast.

– Palestina är fortfarande ett fullblodspatriarkat. Trots att jag är välutbildad och har ett bra jobb betraktas jag av många män som en hemmafru. Det viktigaste i mitt liv är enligt dem att ta hand om hem, man och barn.

Kvinnorna får gå först

Shereen Nammari instämmer:

– Det är alltid kvinnorna som tvingas att gå först när ett företag eller myndighet ska minska personalstyrkan. Man utgår från att det är mannen som är familjeförsörjaren – men det är lika ofta kvinnan! Många kvinnor lever ensamma med barnen, mannen kan vara död, fängslad eller krigsskadad.

– Det är också väldigt tydligt i Palestina att män och kvinnor finns inom olika yrken och sektorer. Kvinnor som yrkesarbetar finns oftast inom vården eller sociala sektorn, medan männen har mer välbetalda jobb inom näringslivet och politiken. Det måste vi ändra på!

När Yasmin Al Abbadi fick sparken från sitt jobb på utbildningsdepartementet gick hon arbetslös i sex månader. Hon försörjde familjen genom att baka kakor som hon sålde på gatan.

– Kvinnor som förlorar sitt arbete fortsätter att jobba på något sätt – de måste ju se till att familjen får mat och kläder! En arbetslös man, däremot, gör oftast ingenting, säger hon och slår ut med armarna.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten? Är lagstiftning lösningen?

Utbildning är det viktigast av allt, menar båda. Det handlar både om inkomst och status. Kvinnor som har en utbildning kan lättare hävda sig i yrkeslivet och med en egen inkomst får hon en starkare ställning. Lagstiftning kan behövas för att slå fast kvinnans rätt till lika villkor som männen när det gäller utbildning, arbete, inkomster och så vidare.

Männen måste utbildas i jämställdhet

Man måste arbeta på två plan, betonar Shereen Nammari.

– Samtidigt som man stärker kvinnorna genom samtal och yrkesutbildning måste männen få utbildning i jämställdhet. Männen måste inse att de också vinner på ett jämställt samhälle – annars kommer de att motverka alla reformer i den riktningen.

Vad blir annorlunda med fler kvinnor på höga poster inom olika samhällsfunktioner?

– Jag är övertygad om att vi får bättre och mer genomtänkta beslut, förklarar Yasmin Al Abbadi.

– Kvinnor är mödrar, de har hand om hemmet och hushållsekonomin, är engagerade i lokalsamhället och i sociala frågor och ofta är de också yrkesarbetande. Därför har vi ofta ett bredare perspektiv på tillvaron än männen. Dessutom är vi generellt mindre prestigebundna!

Hur kommer det sig att ni två har lyckats nå ganska höga och självständiga positioner?

Utbildning, säger de med en mun. Båda växte upp i familjer som bejakade kvinnors rätt att studera och säga sin mening, och de uppfostrar nu sina barn i den andan.

– Jag hoppas att vi en dag ska få ett samhälle som det svenska, med en generös föräldraförsäkring och bra barnomsorg, avslutar Shereen Nammari. De reformerna är grundförutsättningen för att vi kvinnor ska kunna arbeta och försörja oss på lika villkor som männen.

Text: Agneta Carleson

Publiceringsdatum: 2010-02-04

Till toppen av sidan
Palestina är fortfarande ett fullblodspatriarkat. Trots att jag är välutbildad och har ett bra jobb betraktas jag av många män som en hemmafru. Det viktigaste i mitt liv är enligt dem att ta hand om hem, man och barn. - Yasmin Al Abbadi

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...