Skriv ut

I dag överlämnade den parlamentariska kommittén för översyn av kontrollen av krigsmaterielexport (KEX) sin utredning om svensk vapenexport till utrikesministern och regeringen. Frågan om vapenexport har varit aktuell länge – inte minst sedan det omstridda avtalet med Saudiarabien sades upp i mars.

Olof Palmes internationella center har länge verkat för att reglerna kring svensk vapenexport ska skärpas och att ett så kallat demokratikriterium ska skapas – för att garantera att de mänskliga rättigheterna efterlevs – och att krav på demokrati ska gälla vid vapenexport.

Den utredning som KEX i dag presenterar för regeringen föreslår att en lagförändring ska göras för att skärpa befintliga krav på mänskliga rättigheter och för att skapa ett demokratikriterium.

– Det är mycket positivt att utredningen föreslår att hänsyn måste tas till graden av demokrati i de länder vi exporterar vapen till. Samtidigt är demokratikravet i nuvarande förslag endast ett kriterium av flera och då är det viktigt att poängtera att detta aldrig ska kunna åsidosättas, säger Wanja Lundby-Wedin, ordförande för Olof Palmes internationella center.

Utredningen föreslår också positiva förändringar för ökad insyn och möjligheter för så kallade efterkontroller av länder, något som förhoppningsvis sätter stopp för att svenska vapen exporteras vidare av ett annat land.

Den fortsatta möjligheten att undvika krav på demokratikriteriet om det säkerhetspolitiska läget så kräver är svårtolkat och kräver att riksdagen och civilsamhället får möjlighet till insyn och kontroll av de beslut som tas i framtiden. Såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet har tidigare varit tydliga med att vapen inte ska exporteras till diktaturer eller länder som kränker de mänskliga rättigheterna. Vi förväntar oss att regeringen kommer att lägga ett förslag till lagförändring som följer denna linje. 

Publiceringsdatum: 2015-06-26

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...