Skriv ut

Nio oppositionspartier i Namibia har lämnat in en domstolsansökan där man kräver att valresultatet från november 2009 ogiltigförklaras på grund av oegentligheter. Valet vanns som väntat stort av SWAPO, som fick 74 % av rösterna till nationalförsamlingen.

NamibiaNamibia, av många kallat ”Afrikas sista koloni”, höll sitt första fria val i november 1989. Den tidigare självständighetsrörelsen SWAPO (South West Africa People’s Organization), som vid självständigheten omvandlades till ett politiskt parti, vann valet och i mars 1990 kunde Sam Nujoma sväras in som Namibias förste president. Med ett drygt sjuttioprocentigt väljarstöd i de efterföljande valen har SWAPO sedan självständigheten fullkomligt dominerat den Namibiska politiken.

I valen den 27-28 november 2009 deltog 14 politiska partier. De främsta oppositionspartierna i Namibia har länge varit Congress of Democrats (CoD) och Democratic Turnhalle Alliance (DTA), men vid årets val tog en nykomling – Rally for Democracy and Progress (RDP) – över rollen som det främsta oppositionspartiet. RDP skapades 2007 av avhoppade SWAPO-medlemmar och har de senaste åren framgångsrikt samlat ett brett väljarstöd. Samtidigt med RDP:s framgångar har stödet för framförallt CoD minskat, delvis på grund av RDP:s popularitet men kanske främst på grund av de interna stridigheter inom CoD som 2008 ledde till en splittring inom partiet där flera framstående medlemmar under ledning av Ignatius Shixwameni hoppade av och skapade ett nytt parti, All People’s Party (APP).

Namibia har ingen nedre gräns för hur små partier som kan ta sig in i nationalförsamlingen – de 72 platserna delas ut genom att dela antalet röstande med antalet platser. Detta innebär att små, regionalt förankrade partier kan ta en plats i nationalförsamlingen, vilket också är en av orsakerna till det stora antalet politiska partier i Namibia. Merparten av de tretton oppositionspartierna är mycket små och de är ofta centrerade runt en eller ett fåtal personer med stark regional/etnisk koppling.
2009 års valrörelse dominerades av utspel mellan de två största partierna, SWAPO och RDP. Hätska uttalanden varvades med anklagelser om allt ifrån hatbrott och förtal till valfusk och korruption. Trots vissa rapporter om våldsamheter, främst i de norra regionerna där SWAPO är särskilt starka, var valrörelsen relativt lugn.

Som väntat vann SWAPO stort, med 74 % av rösterna till nationalförsamlingen. Den stora vinnaren bland oppositionspartierna blev som väntat RDP, som med sina 11 % av rösterna säkrade 8 platser i nationalförsamlingen. Till förlorarna hörde, måhända lika väntat, CoD och APP som förlorade 4 respektive 2 platser. Valresultatet är dock omstritt. Nio oppositionspartier, däribland RDP, DTA, CoD och APP, lämnade i januari 2010 in en domstolsansökan där man kräver att valresultatet ogiltigförklaras på grund av diverse oegentligheter. Utslag i denna fråga har ännu inte offentliggjorts.
Namibias valkommission (ECN) var i blåsväder vid ett flertal tillfällen under hösten 2009. Dagarna före valet hamnade ECN i öppen konflikt med en av de organisationer som utsetts som valobservatörer, National Society for Human Rights (NSHR). Efter att NSHR kritiserat valkommissionen på ett flertal punkter valde ECN att frånta NSHR dess observatörsstatus. ECN står också i centrum för den pågående domstolsprocessen rörande valresultatet på grund av frågetecken främst rörande oklarheter i röstlängden och hanteringen av rösträkningen.

Nu förbereder sig SWAPO för ännu en mandatperiod i regeringsställning. Enligt partiets ”Vision 2030” skall Namibia vara fullt industrialiserat och utvecklat till år 2030. Men vägen dit är lång. Namibia är ett av de mest ojämlika länderna i världen, och trots ett rikt utbud av naturresurser lever en stor del av befolkningen i absolut fattigdom. I ljuset av detta tycks målen i SWAPO:s 2030-vision långt borta, särskilt med tanke på att Namibias första tjugo år under en SWAPO-ledd regering har lett till få ekonomiska förbättringar för det Namibiska folket.

Text: Gustav Gerell

Publiceringsdatum: 2010-03-01

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...