Skriv ut

Det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien undertecknades av den dåvarande socialdemokratiska regeringen 2005 och förlängdes av alliansregeringen 2010. I den så kallade Saudiaffären 2012 avslöjades att Sverige planerade att hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik.

Just nu diskuteras om det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien, som löper ut i vår, ska förlängas eller ej. Bland annat SSU och de andra sidoorganisationerna kräver att Saudiavtalet stoppas. Inför beslutet i vår kan vi inom arbetarrörelsen föra en debatt om vilka principer som ska styra vår utrikes- och säkerhetspolitik.

I debatten om den svenska vapenexporten framförs ofta argumentet att exporten är nödvändig för att upprätthålla Sveriges militära alliansfrihet. Eftersom vårt försvar är för litet för att hålla en tillräckligt konkurrenskraftig industri vid liv, krävs export. Men det finns många länder som Sverige kan handla med. Vi kan inte göra oss ekonomiskt beroende av regimen i Saudiarabien.

I det socialdemokratiska framtidskontraktet som beslutades på den senaste partikongressen står det att vi ska ha ett försvar som förmår ”upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter”. Detta rimmar väl med ett parti som står upp för allas lika värde. Det gör oss också mycket större än ett intresseparti.

Socialdemokratins idéer om människors rättigheter, om jämlikhet och frihet, kan aldrig stanna vid Sveriges gränser. Möjligheten att förverkliga våra demokratiska rättigheter får aldrig ställas mot någon annans möjligheter och rättigheter.

Vi är många som hoppas att en ny socialdemokratiskt ledd regering kommer att föra en annan typ av utrikespolitik som tar mer hänsyn till freden och demokratin.

Läs gärna mer i min och Jytte Gutelands artikel på SvD Brännpunkt.

Text: Jens Orback

Publiceringsdatum: 2015-02-24

Till toppen av sidan
Vi är många som hoppas att en ny socialdemokratiskt ledd regering kommer att föra en annan typ av utrikespolitik som tar mer hänsyn till freden och demokratin.
– Jens Orback

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...