Skriv ut

- De hårda uppväxtförhållandena i Gaza kan komma att resultera i att vissa barn aldrig kommer att vara fredsbenägna. De utvecklas till aggressiva vuxna som vänder sin ilska mot samhället och sin egen familj. Det berättar Dr Fadel Abu Hein, professor i psykologi och ordförande i Comunnity Training Center and Crises Mangement som sedan två år stöds av Palmecentret i arbetet med att hjälpa traumatiserade barn.

Community Training Center and Crises Management grundades 1998 och målet var att hjälpa traumatiserade barn i posttraumaperiod. Denna period kom tyvärr aldrig till Gaza. Gazaborna och deras barn lever ständigt i en våldsam vardag med regelbundna israeliska militäranfall och intrång, mottsättningar mellan Hamas och Al Fatahs anhängare samt brist på allt som gör livet värdefullt. Till följd av detta drabbas 92 procent av barn i Gaza av ångest och rädsla. 68 procent av dem lider av koncentrationssvårigheter i skolan. 76 procent självisoleras och tappar sin sociala förmåga. 70 procent känner frustration och lider av depression.

Gaza är en smal kustremsa utmed Medelhavet i den sydvästra delen av det historiska Palestina. Det är ett av de mest tätbefolkade områdena i världen med 1,5 miljoner invånare, eller 4000 per kvadratkilometer, och har en arbetslöshet på 70 procent. Israeliska styrkor kontrollerar och stoppar regelbundet mat- och läkemedelsförsörjningen. Vattenledning och kraftverk är sönderbombade liksom de flesta skolor och sjukhus. Gazaborna bestraffas kollektivt och barnen utsätts för enorma påfrestningar.

– Mitt namn är Halima Faraj-Allah och jag är från Norra Gaza. Jag är 12 år. I skolan fick jag höra talas om centret av min kompis och hon övertalade mig att följa med för att ha nytta av alla aktiviteter. Jag mår bättre nu och är mindre rastlös. Innan jag kom till centret var jag stressad och isolerad och hade en känsla av att alla hatade mig. Jag kunde inte utrycka mina känslor inför min familj heller. De bara viftade bort och gjorde skämt av det. Jag kände mig så ensam.

Halima Faraj- Allah är ett av tiotusen barn som årligen deltar i centrets aktiviteter. De får psykologisk hjälp i traumabearbetning och lär sig att utrycka sina känslor och våldsamma upplevelser bland annat genom dans, teater, sång och målning. Genom centret byggs ett skyddsnätverk upp för barn i den svårt sargade Gazaremsan. Närverket involverar socialarbetare, lärare, psykologer och föräldrar.

– I början kände jag bara frustration när jag kom till aktiviteterna. Vi hade alla svårt att dela känslor med varandra. Så småningom vågade vi öppna oss och då lugnades något inom mig. Jag hoppas från mitt hjärta att aktiviteterna på centret fortsätter och att vi palestinska barn fortsätter att få nytta av det.

Halima Faraj- Allah har blivit en aktiv medlem i skolrådet och försöker att maximalt påverka sin vardag.

Text: Svjetlana Duric, handläggare för Mellanöstern på Palmecentret

Publiceringsdatum: 2008-04-02

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...