Skriv ut

Jan-Otto Jansson, f.d. kriminalkommissarie från Citypolisen med bland annat tio års FN-tjänst bakom sig, var under tre månader ekumenisk följeslagare i Palestina. Söndagen den 13 april fick han bevittna rättegången mot en palestinsk professor i civilrätt som blivit föremål så kallad administrative detention, frihetsberövning utan att åtalspunkter offentliggörs. Läs vittnesmålet.

I dag klockan åtta på morgonen blev jag hämtad utanför huset av en palestinsk advokat och pappan till en man som frihetsberövats av israelisk militär. Vi skulle åka till militärdomstolen i Salem där rättegång skulle hållas mot sonen som är professor i civilrätt och handelsrätt vid Nablus universitet därför att han påstås vara medlem av den, även av EU, terrorstämplade organisationen Hamas. Vi for mot Jenin, som är den nordligaste större staden på Västbanken. Ett bergigt och kargt landskap avlöstes efterhand av gröna dalgångar, som är de bördigaste jag hittills sett på Västbanken. Alla grödor var representerade på de vidsträckta fälten. Mest odlades det grönsaker. I Jenin tog vi av norrut och efterhand kom vi till Salem, som är ett israeliskt administrativt centrum för norra Västbanken, beläget omedelbart utanför det ockuperade Palestina inne i Israel

För att komma in på det muromgärdade området fick jag ta av mig livrem, plånbok, klocka och andra metallföremål samt passera metalldetektor och vändkors. Därefter slussades vi fram till nästa säkerhetskontroll där jag fick lämna från mig mina lägenhetsnycklar, penna och svenska pass. Berövad möjligheten att göra noteringar fick jag sätta mig i ett väntrum varifrån vi efter ca en timmas väntan slussades vidare in i den israeliska militärdomstolens rättssal. En ensam domare i militäruniform med axelklaffar som troligen visade majors grad satt där med en judisk kalott på huvudet som indikerade hans religiösa hemvist. Bakom sig hade han en stor bild på den israeliska flaggan liksom en bild på en sjuarmad ljusstake och det israeliska arméemblemet. Det fanns alltså ingen tvekan om vilken religiös tillhörighet domstolen hade som skulle döma de åtta muslimska palestinierna. De satt i ett bås till höger, iklädda israeliska fångdräkter, fotbojor och i vissa fall även handbojor. I mitten framför domaren satt tre kontorister i soldatuniform, en av dem fungerade som tolk. Till vänster satt åklagare, också i uniform, och i övrigt vandrade soldater omkring i rättssalen med sina M16 automatvapen försedda med dubbla magasin innehållande skarpa patroner.

Försvarsadvokaten kom fram till oss och berättade att åklagarna inte kunde hitta sin akt i målet så därför skulle rättens beslut bli att professorn skulle stanna kvar i häktet. Men akten hittades och så lästes anklagelsepunkterna upp mot den den åtalade 37-årige professorn. Han reste sig och vinkade till sin pappa som satt till vänster om mig och till sin hustru som jag hade på min högra sida. Försvarsadvokaten höll sitt försvarstal assisterad av den palestinske advokat jag rest tillsammans med. Rättens beslut blev att rättegången ajournerades i tre månader för att fortsätta i mitten av juli månad i år. En kvinnlig soldat tecknade åt oss att lämna rättssalen och vi fick därefter köa i den stekande solen tillsammans med ett 20-tal andra personer som varit åhörare i andra rättegångar och som väntade på att få tillbaka sina tillhörigheter. Jag fick tillbaka mina husnycklar efter viss osäkerhet hos vakten om vilka som var mina bland alla andra beslagtagna nycklar i lådan. Som enda europé var det svenska passet självklart mitt och jag fick tillbaka min kulspetspenna varpå vi for åter till Tulkarem.

Pappan berättade att han var glad över rättens beslut att ajournera rättegången i tre månader. Under den tiden måste israelisk polis ha tillräcklig tid på sig för att komma fram till att sonen är oskyldigt anklagad varpå sonen måste bli frikänd från anklagelserna som är

1. Han har på en förteckning framställd av det palestinska partiet Fatah blivit listad som medlem av det palestinska partiet Hamas.

2. Okänd person har sänt ett SMS meddelande till en student som professorn underkänt i en tentamen. Fadern har läst studentens förhör och där nämns överhuvudtaget inte SMS-meddelandet som påstås skulle ha innehållit uppgift om att sonen skulle överlämna 10 000 amerikanska dollar till en student för Hamas räkning.

3. Sonen har i en studenttidning som heter Kutlah Islamiah, som läses av alla lärare vid universitet, låtit publicera ett föredrag han hållit om handelsrätt. Säkerhetstjänsten anser att det är Hamastrogna som läser tidningen. (Hamas fick i förra valet 75 av de 132 mandaten i Palestina men partiet är förbjudet av den palestinske presidentens Fatahparti och Hamasmedlemmar arresteras dagligen på Västbanken.)

För ovanstående anklagelsepunkter satt professorn 66 dagar i häkte och fick, enligt hans pappa, först efter 23 dagar träffa försvarsadvokat. Fadern betalade ca 60 000 kronor i borgen, varpå sonen frigavs, men han greps på nytt elva dagar senare av den israeliska säkerhetstjänsten. Efter det senaste gripandet har säkerhetstjänsten valt att inte offentliggöra sina anklagelsepunkter. Enligt försvarsadvokaterna har dock inga nya anklagelsepunkter tillkommit och de överklagar nu det senaste gripandet till den militära appellationsdomstolen i Ofer utanför Ramallah där en sluten rättegång kommer att hållas om kanske tre veckor. Fram till dess sitter professorn, som i dag var iförd fotbojor i rättsalen, frihetsberövad. Jag kommer inte att kunna närvara vid kommande rättegången, eftersom den är sluten.

Enligt den åtalades fader sitter många andra palestinier frihetsberövade på samma sätt genom hemliga uppgifter från den israeliska säkerhetstjänsten. Hemkommen kontrollerade jag uppgiften om administrativa frihetsberövanden och fann att enligt B’tselem, det israeliska centrat för mänskliga rättigheter i de ockuperade terriotrierna, fanns i februari 2008 totalt 788 palestinier frihetsberövade enligt lagen om administrativt frihetsberövande i israeliska fängelser.

Tillägg: Två veckor senare fick jag av den palestinske advokaten veta att appelationsdomstolen i Ofer den 9 april dömde professorn till sex månaders fortsatt frihetsberövande. En dom som därefter kan upprepas med ytterligare sex månader på samma sätt, gång efter gång. Se vidare rapporter från B’tselem och Amnesty International på Internet om administrativa frihetsberövanden (Administrative detensions) i Israel/Palestina

Text: Jan-Otto Jansson

Publiceringsdatum: 2008-05-16

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...