Skriv ut

Att vara kvinna i Zimbabwe innebär att bli dömd för alla dina livsval – du ska helst vara gift, ha barn och ta hand om familjen. Ditt liv ska kretsa kring den privata sfären och du ska absolut inte engagera dig politiskt. Palmecentrets samarbetsorganisation Women in Politics Support Unit (WIPSU) arbetar för att stödja och öka antalet kvinnliga politiker och beslutsfattare.

– Det är viktigt att fler kvinnor släpps in i lokalpolitiken. Det är oftast de som har direkt erfarenhet av samhället och kan identifiera samhällsproblem. I en by var barnen exempelvis tvungna att korsa en flod för att gå till skolan. Då kvinnorna var de som följde barnen till skolan kunde de identifiera problemet och kräva att en bro byggdes, säger Kimberley H. Da Costa-Nyatanga, forskningsansvarig på WIPSU.

I staden Marondera förbereder sig WIPSU för att tala om integrering av genus och deras kampanj 50/50, en kampanj som syftar till att skapa jämn könsfördelning inom politiken, både på nationell och kommunal nivå. Publiken består nästan uteslutande av kvinnor. Det är fullsatt är och tydligt att det finns ett stort intresse för dessa frågor.

Enligt Fanny Chirisa, direktör för WIPSU, är det också viktigt att traditionella och religiösa ledare stöder WIPSUs arbete, både på kommunal och nationell nivå.

– Religiösa och traditionella ledare har mycket makt i samhället och utan deras stöd är det svårt att förändra samhället, säger Fanny Chirisa.

Patriarkatet i Zimbabwe

Kimberley H. Da Costa-Nyantanga berättar att patriarkatet är starkt i Zimbabwe och genomsyrar alla aspekter av kvinnors vardag – förväntningarna på vad en kvinna ska vara, bete sig och se ut är höga.  Själv valde hon att arbeta för WIPSU då hon var trött på de få möjligheter kvinnor gavs att engagera sig politiskt.

– Vi är alla människor och vi ska bli behandlade som människor vare sig vi är män eller kvinnor. Det är dock viktigt med fler kvinnliga politiker i Zimbabwe. Lagstiftningen är inte lyhörd för kvinnofrågor och det behövs fler kvinnliga politiker för att ändra på det. Om kvinnor inte är representerade i politiken diskuteras inte ämnen som är viktiga för kvinnor, säger Kimberley H. Da Costa- Nyatanga.

Fanny Chirisa Zimba

Kvinnor i parlamentet

I Zimbabwe är endast 18 procent av alla parlamentariker kvinnor och av alla valda kommunpolitiker är endast 19 procent kvinnor. I WIPSUs forskningrapport om valet 2007-2009 kom man fram till att det finns flera orsaker till det låga antalet kvinnor, exempelvis kvinnors inställning till politik, strukturer i samhället och rädslor för att ett politiskt engagemang får negativa konsekvenser.

Senast 16 april beskrevs det i “The Zimbabwean”, en nationell zimbabwisk tidning, hur en kvinnlig politisk aspirant, Gladys Mavusa, ville engagera sig politiskt och då blev förföljd.

– Zimbabwe är ett väldigt patriarkaliskt samhälle och som kvinna ska du gifta dig. Som gift är du underordnad din man. Om han eller hans familj inte vill att du ska bli ledare kommer du inte heller att kunna bli det. Om en kvinna är ledare eller försöker bli ledare möter hon ofta en attityd som ”vem tror du att du är?”, säger Kimberley H. Da Costa-Nyantanga.

Trots svårigheter och motstånd är Kimberley H. Da Costa-Nyantanga hoppfull vad gäller framtiden.

– Attityderna har börjat förändras och man börjar bli mer accepterande vad gäller kvinnligt ledarskap. Att konstitutionen och hela nationen nu diskuterar jämställdhet är en stor framgång – därför vet man att våra mål verkligen är genomförbara och det är motiverande, säger hon.

Utveckling och WIPSU

Utvecklingen i Zimbabwe har mycket med WIPSUs enträgna arbete att göra. Att man påverkar attityder och skapar förändring är tydligt även vid WIPSUs besök i Marondera. Informationsspridning är en viktig del och organisationen kommer fortsätta att arbeta med att stödja de kvinnor som trots stora risker arbetar politiskt, samt kämpa för att öka antalet kvinnliga politiker – oavsett partitillhörighet.

– Det faktum att kvinnor står enade och att partitillhörighet inte spelar någon roll är mycket viktigt och skapar förändring. Så länge kvinnor står enade är man en positiv kraft att räkna med, säger Kimberley H. Da Costa-Nyantanga.

Även Fanny Chirisa är hoppfull inför framtiden.

– Jag vill säga till alla kvinnor i Zimbabwe att inte känna sig missmodiga. Ge inte upp och släng inte in handduken. WIPSU finns för att stödja alla kvinnor och vi kommer att göra allt för att nå vårt mål, säger Fanny Chirisa .

Efter att både Fanny Chirisa och Thando Makubaza, ansvarig för kommunprogrammet, har talat märks det hur en glöd har tänts hos åhörarna. Kvinnorna ställer sig i kö för att få berätta i mikrofonen att de nu ska börja engagera sig politiskt och kandidera i kommunvalet.

Text och foto: Carolina Kihlström

Publiceringsdatum: 2013-05-02

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...