Skriv ut

– Siffror och statistik över den katastrofala ekonomiska och sociala situationen i Zimbabwe förmår inte fånga den verklighet som vanliga människor lever i. Vardagslivet är en ständig kamp - för vatten, mat och elektricitet och grundläggande förnödenheter för att överleva.

Det berättade Tendai Biti, som är en av två generalsekreterare för oppositionen i Zimbabwe, Movement for Democratic Change, MDC vid ett besök på Palmecentret nyligen.

Robert Mugabe fortsätter att hålla Zimbabwe i ett järngrepp trots att landet sedan länge upphört att fungera och människor kämpar för att överleva från dag till dag.

Den politiska opposition, MDC, för inte bara en kamp mot en brutal regim utan också mot en alltmer miserabel verklighet som gör människor apatiska:

– Många frågar varför det inte finns ett större motstånd mot regimen i Zimbabwe? Men man måste förstå att människor kämpar för att överleva från dag till dag och orkar inte också föra en kamp mot regimen.

Ju fattigare folket blir, desto mer beroende blir de också av staten för bidrag, lån och tillgång till utländsk valuta. Detta leder – paradoxalt – till att människor blir mer lojala mot regimen.

Zimbabwes ekonomi är i fritt fall. Officiellt ligger inflationen på 150 procent, men i verkligheten är den minst det dubbla. Fyra av fem zimbabwier är arbetslösa och lever på mindre än en US dollar om dagen. Den som inte har kontakter med politiker och statsapparaten har små möjligheter att kunna skaffa livsförnödenheter:

– Människor är hänvisade till en ständigt växande svart marknad som styrs av den politiska ZANU eliten. Betala kan man bara göra med utländsk valuta och för att få tag på det måste man ha kontakter till statliga funktionärer och tjänstemän, berättade Tendai Biti.

Den 29 mars hålls val i Zimbabwe. MDC kommer att ställa upp i valet med presidentkandidaten Morgan Tsvangirai trots att man är mycket missnöjda med förutsättningarna för valet. Welshman Ncube är MDCs andre generalsekreterare:

– MDC har under de senaste åren försökt att med hjälp av framför allt SADEC (Southern African Development Community) att i förhandlingar med Mugaberegeimen komma överens om förändringar för att demokratisera Zimbabwes grundlag så att vi kan hålla fria och demokratiska val. Vi ville bland annat ha en ny medielagstiftning och en oberoende valkommission.

– Inledningsvis hittade vi kompromisser men i takt med att ZANU-FP insåg att förändringarna  skulle förbättra oppositionens förutsättningar i kommande val beslutade man plötsligt att tidigarelägga valen till mars 2008 utan att genomföra reformerna. Detta har i sin tur lett till ett totalt dödläge i förhandlingarna.

– Utan demokratiska reformer blir det inget demokratiskt val. Men demokratiska val i den meningen är precis vad regimen vill undvika, sade Welshman Ncube.

MDC kommer trots detta att ställa upp i valet, för demokratins skull, även om man ror att Mugabe kommer att klamra sig fast vid makten, oavsett valutgång. Det finns en risk att situationer som den i Nigeria och Kenya, där valresultatet inte respekterades, också kan ske i Zimbabwe.

– Vår största utmaning är att undvika att Zimbabwe faller efter samma mönster som så många andra afrikanska stater, där man kan se hur människors frustration och uppgivenhet över dysfunktionella demokratier lätt kan exploateras av olika eliter och kanaliseras genom våld. Hopplösheten breder lätt ut sig när det saknas fungerande demokratiska institutioner och processer. Vår största utmaning är därför både att fortsätta vårt politiska arbete och samtidigt ingjuta mod, tro och hopp för en demokratisering av Zimbabwe genom fredliga medel, avslutade Welshman Ncube.

Text: Luciano Peirone

Publiceringsdatum: 2008-02-27

Till toppen av sidan
Många frågar varför det inte finns ett större motstånd mot regimen i Zimbabwe? Men man måste förstå att människor kämpar för att överleva från dag till dag och orkar inte också föra en kamp mot regimen. - Tendai Biti

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...