Skriv ut

Enligt UNAIDS har 1,2 miljoner människor i Zimbabwe hiv, hälften av dem är kvinnor över 15 år. Mary Sandsai har nästan hela sitt liv arbetat för att försöka förbättra livet för alla dessa kvinnor. Hennes stora engagemang har lett till ett arbete som chef för Women And Aids Support Network, en organisation som arbetar med att stötta kvinnors rättigheter rörande sexuell och reproduktiv hälsa med ett särskilt fokus på hiv och aids.

Mary Sandsai– Kvinnor med hiv eller aids är den mest utsatta gruppen. De får ofta skulden för att de bär sjukdomen, inte männen. Risken att få hiv är också högre bland kvinnor, säger Mary Sandsai

Hon berättar att kvinnorna ofta är fattiga och ekonomiskt beroende av män. Denna maktrelation gör att de inte vågar eller kan skydda sig själva mot sexuellt överförbara sjukdomar. Flickor och kvinnor utsätts även för sexuellt utnyttjande och våldtäkt – något som ökar risken för hiv, säger Sandsai.

Mary Sandsai växte upp som förstfödd i en familj med fyra barn. Vägen till chef för en icke-statlig organisation tackar hon sin pappa för. Han var polis och mycket mån om hennes rättigheter.

– Min pappa var en man som förstod vikten av rättigheter och skillnaderna mellan män och kvinnors möjligheter. På grund av detta uppfostrade han mig annorlunda. Han sa att jag inte skulle byta ut mitt namn när jag gifte mig och tack vare det kunde exempelvis min man inte ta mina pengar efter giftermålet. Till följd av min egen uppfostran har jag uppfostrat mina barn till att bli feminister.

Mary bestämde sig först för att bli lärare. Efter 13 år i utbildningsministeriet beslöt hon sig istället för att arbeta med civilsamhället.

– När jag volontärarbetade för kvinnor som inte kunde läsa eller skriva insåg jag att jag vill göra något annat. Då jag fick möjlighet att arbeta som konsult tog jag chansen och fick då utföra olika tjänster i flera byar, utvärdera projekt samt undersöka attityder och rutiner kring hiv och aids. Jag bestämde mig för att arbeta med hiv och aids. Som kvinna påverkade dessa frågor mig. Genom att senare arbeta på Harare sjukhus träffade jag mödrar med hiv och aids som inte visste vad sjukdomen innebar. Då kände jag att jag var tvungen att arbeta med dessa kvinnor för att ge dem information och hjälpa dem hantera sin sjukdom.

På Palmecentrets partnerorganisation Women And Aids Support Network  har Mary Sandasi arbetat sedan 1989. Organisationen arbetar med alla sorters kvinnor, men man har försökt att fånga upp extra utsatta kvinnor som exempelvis kvinnor med funktionsnedsättning och prostituerade. Att arbeta med just kvinnor är mycket viktigt enligt Mary och arbetet har påverkat henne mycket.

– Det är många kvinnor som har lämnat avtryck i mitt hjärta. Jag minns en kvinna som gift sig med en man vars förra fru dött utan synbar anledning. När hennes barn föddes med hiv visste hon inte vad sjukdomen var för något. Hon tog barnet till sjukhus, men blev inte omhändertagen utan bara skickad till nya kliniker. När jag till slut träffade henne hade hon fortfarande ingen kunskap om sin egen hiv- status. Jag insåg att det måste finnas fler kvinnor som hon, kvinnor som inte blir behandlade och som inte vet hur de ska ta hand om sig själva och sin sjukdom.

Den största utmaningen med Marys arbete är enligt henne själv att man ofta tvingas möta manniskor som dör av sjukdomen.

– När vi inte kan få tag på medicin och genomföra alla aktiviteter – det är hjärtskärande.
Hon tänker fortsätta arbetet, även om hon stöter på svåra utmaningar.

– När du går till ett samhälle och möter fattiga kvinnor som inte tidigare har fått någon information men mot alla odds överlevt och du ser deras lycka, när du ser kvinnor som har förlorat sina döttrar men tar hand om sina barnbarn le mot dig – det får mig att fortsätta arbetet. Alla vill fortsätta kämpa trots smärtan.

Genom sitt liv har Mary varit med om mycket, men vid frågan om vad som varit det mest betydelsefulla hon genomfört svarar hon:

– Det viktigaste som jag åstadkommit än så länge var när vi kampanjade för att bromsmedicin ska bli tillgängligt för alla människor som lever med hiv och aids. Förut var hiv lika med döden. Nu har vi bromsmedicin, och människor kan leva aktiva liv med hög kvalité och ta hand om sina barn.

Marys passion för att hjälpa andra är stark och hon har inga planer på att sluta engagera sig.

– När jag slutat arbeta ska jag skriva om mina erfarenheter som jag har sett och gjort. Jag vill ge människor mer information och jag vill lära och dela kvinnors erfarenheter vad gäller hiv och aids. Min dröm är att alla kvinnor ska vara stärkta och kunna skydda sig själva mot våld. Jag vill se att hivinfektionen inte längre finns och jag vill se unga kvinnor som åstadkommer mer rörande utbildning så att de kan ta hand om sig själva och inte är beroende av män för pengar. Till alla kvinnor som lever med hiv eller aids har jag ett budskap; kampen fortsätter.

Text och foto: Carolina Kihlström

Publiceringsdatum: 2013-05-15

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...