Skriv ut

I över 20 år har Palmecentrets partnerorganisation Women and Aids Support Network (Wasn) arbetat med frågor kring hiv och aids i Zimbabwe. Särskilt fokuserar Wasn på de utmaningar som kvinnor drabbas av. Tidigare i höst arrangerade de en workshop för hivpositiva kvinnor i samhället Chivhu.

Mary Sandasi längst till vänster tillsammans med kollegor från Wasn. Foto: Annie StenbergI Chivhu driver Wasn flera stödgrupper för hivpositiva kvinnor, eller kvinnor som vårdar en nära anhörig med hiv. Chivhus befolkning har en av de största andelen hivsmittade i Zimbabwe. I stödgrupperna utbildas kvinnorna i hur de kan leva med hiv, de ges tillfälle att stötta varandra och bidra till ökad kunskap om hiv och aids i samhället.

– Det handlar om att stärka kvinnors inflytande såväl i hemmet som i samhället. Genom att utbilda kvinnor och bygga upp deras självkänsla hoppas vi kunna bidra till detta, sa Mary Sandasi som leder Wasn.

I Zimbabwe är stigmat kring sjukdomen utbrett. Några av deltagarna på workshopen har bara berättat om sjukdomen för den närmaste kretsen av familj och vänner. Men i stödgrupperna är alla på ett eller annat sätt drabbade av sjukdomen och deltagarna slipper möta de fördomar som så många gånger annars riktas mot dem.

Många kvinnor vittnar om svårigheterna att skydda sig mot sjukdomen. Som kvinnor och hustrur har de mött hårt motstånd när de fört preventivmedel på tal.

– Men det är viktigt att skydda sig även som hivpositiv. Annars kan man drabbas av andra sexuellt överförbara sjukdomar eller av en så kallad återinfektion. Det innebär att man smittas med nya hiv-stammar som kan vara resistenta mot den bromsmedicin som man har, sa Mary Sandasi under workshopen.

Tre teman gick som en röd tråd genom workshopen i Chivhu: att sprida kunskap om hiv och aids, att skydda sig och att se till att bli testad vid minsta misstanke om att man drabbats av sjukdomen. Kvinnor blir ofta testade i samband med graviditet men bland män är det färre som testar sig. I stället får en kvinna i ett heterosexuellt förhållande ofta fungera som hiv-test för sin partner. Är kvinnans provresultat är negativs så antas mannens vara det också, berättade Mary Sandasi.

– Men det är viktigt att alla som misstänker sig vara hiv-positiva testar sig, inte minst för att få tillgång till mediciner, sa Mary Sandasi.

Hon berättade att många väntar med att ta mediciner tills de blir riktigt sjuka.

– Men vi vill få dem att förstå att om de i stället tar medicinerna från dag ett så kan de undvika att insjukna över huvud taget. Det gäller att hela tiden göra aktiva val för att förhindra att drabbas av allvarliga sjukdomstillstånd, sa Mary Sandasi.

Text: Annie Stenberg

 

Publiceringsdatum: 2014-01-03

Till toppen av sidan