Skriv ut

I dag den 12 juni är det den internationella dagen mot barnarbete. I Zimbabwe är barnarbetet utbrett trots att det är förbjudet att anställa barn under 15 år. Men det finns starka motkrafter. "Staten måste förbättra utbildningen och stoppa barnarbetet – det är alla barns rättigheter som står på spel", säger Pascal Masocha på Coalition Against Child Labour, Caclaz.

Barn i Zimbabwe bild av marFN:s barnorganisation Unicef uppskattar att 13 procent av alla barn i Zimbabwe arbetar medan Caclaz tror att det rör sig om ändå fler. Pascal Masocha uppskattar att omkring 60 procent av alla barnarbetare jobbar på farmer och plantager och att den främsta anledningen till det utbredda barnarbetet är fattigdom.

– Fattigdom leder till att föräldrarna inte kan betala skolavgift, skoluniform eller mat. Därför vill de hellre att barnen arbetar. Andra anledningar till barnarbete är negativa attityder och en kultur där barns utbildning inte ses som värdefull. Flickors utbildning prioriteras oftast minst, säger Pascal Masocha.

Hiv och aids är en annan orsak enligt Masocha. Exempelvis är många barn föräldralösa på grund av att deras föräldrar dött i sjukdomen. Barnen tvingas därför försörja sig själva.

Caclaz består av Progressive Teachers Union of Zimbabwe (PTUZ), African Network for protection and prevention against child abuse and neglect (ANWPEAN) och Palmecentrets samarbetsorganisation General Agriculture and Plantation Workes Union of Zimbabwe (GAPWUZ). Masocha understryker att GAPWUZ utför ett viktigt arbete och eftersom de regelbundet besöker farmer och plantager runt om i Zimbabwe har de bäst möjlighet att upptäcka barnarbete inom jordbruket. Arbetsförhållandena för barnen är ofta svåra.

– Flera av farmägarna anställer barn för att de då kan betala lägre löner, om ens någon lön alls. Barn har få möjligheter att förhandla eller klaga på sina villkor och därför vill farmägare anställa barn; de är lättare att exploatera. Barnen blir ofta utsatta for farliga kemikalier, speciellt de barn som arbetar inom tobaks- eller bomullsindustrin, fortsätter Pascal Masocha.

GAPWUZ och Caclaz försöker minska antalet barnarbetare genom att informera och påverka farmägare, föräldrar och politiker.

– Vi må ha lagar, men implementering är något annat. Ofta vet inte ens polisen att det är ett brott att anställa barn. Stora farmer är dock ofta medvetna, speciellt om de exporterar till EU, säger Pascal Masocha.

Juliet Sithole, som arbetar med genus och barnarbete på GAPWUZ och är styrelsemedlem i Caclaz, menar dock att även stora farmer använder sig av barnarbete. Hon nämner ett program kallat “Earn and Learn” vid ett större plantage.

– Barn mellan 12 och 16 år arbetar på plantagen med att plocka teblad och får bland annat betalt efter hur många skadliga maskar de lyckas plocka bort. Barnen arbetar under dåliga förhållanden och på fälten har de exempelvis inte tillräckliga skyddskläder. Det är meningen att barnen ska tjäna pengar på förmiddagen och gå i skolan på eftermiddagen, men hur ska de orka gå i skolan om de har arbetat hela morgonen? säger hon.

Att stoppa ett sådant system är nästan omöjligt enligt Juliet Sithole, framförallt då staten stöttar programmet. GAPWUZ och Caclaz arbetar med att sätta stoppa för barnarbetet i Zimbabwe på flera olika sätt. Utbildning är central och man försöker på olika sätt stötta barnen att återgå till skolan. De får hjälp både ekonomiskt och psykiskt och inom kampanjen har man också startat så kallade “övergångsskolor” där man förbereder barnen på en formell skolgång. Barnen får också kläder och skolmaterial.

– Vi har sedan 2011 arbetat utifrån ett områdesperspektiv där vi strävar efter att skapa zoner helt fria från barnarbete. I Zimbabwe har vi hittills lyckats få 350 barn att gå tillbaka till skolan. Tinomuvonga är en av de barn vi hjälpt. Han är som många andra barn föräldralös och arbetade som 11-åring med att sälja grönsaker vid den sydafrikanska gränsen. Nu går han i skolan och är som 15-åring en av de bästa i sin klass, säger Pascal Masocha.

Många barn får dock aldrig samma chans som Tinomuvonga och för att stoppa barnarbetet helt måste man enligt Pascal Masocha även arbeta med att förbättra skolorna och minska fattigdomen. Staten måste ta sitt ansvar menar han.

– Staten måste förbättra utbildningen och stoppa barnarbetet – det är alla barns rättigheter som står på spel!

Text: Carolina Kihlström
Foto: Mårten Löfberg

På bilden flickor i byn Silowela på väg hem från skolan.

Publiceringsdatum: 2013-06-12

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...