Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2017-11-29
Alla case

Bättre villkor genom kollektiva förhandlingar i Hong Kong

Kollektivförhandlingar är själva basen för fackföreningsrörelsen; klarar du inte att genomföra förhandlingar och få igenom dina krav är du inte relevant, säger Han Dongfang från China Labour Bulletin i Hongkong.

– Vi startar inte nya fackförbund i Kina, i stället vill vi verka för förändring av de befintliga, säger Han Dongfang, grundare till China Labour Bulletin (CLB), Hongkong.

Första steget på vägen är att stärka fackens förmåga till kollektiva förhandlingar för sina medlemmars räkning.

Globala målen, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

CLB startade 1994 som ett tvåspråkigt nyhetsbrev för att sprida information om den fackliga situationen i Kina inom den internationella fackföreningsrörelsen och vice versa. Det utvecklades vidare till ett radioprogram. Nu fungerar organisationen som spindeln i nätet för ett nätverk av organisationer, aktivister och advokater inne i Kina.

– Vår relation till officiella fackförbund är att rikta strålkastarljuset på dem, för att visa att de inte representerar arbetarnas intressen. Vi sätter press på dem för att bli riktiga fackförbund.

Enligt Han Dongfang har fackförbunden inte hängt med i utvecklingen; de är trogna regeringen men regeringen bryr sig inte längre om facken.

– Facken var en del av regeringen när det var planekonomi, men nu är Kinas ekonomi mer marknadsorienterad och regeringen har inte längre rollen som den största arbetsgivaren. Det finns privata arbetsgivare överallt och de övergrepp som sker mot arbetare beror inte på den kommunistiska regimen utan på att privata arbetsgivare utnyttjar arbetarna på ett brutalt sätt samtidigt som regeringen inte upprätthåller de lagar som finns.

Ett resultat av det är att det sker hundratals strejker varje år i Kina. Arbetarna uppnår inte sina produktionsmål och regeringen får en orolig arbetsmarknad på halsen, vilket gör att fackförbunden varken är användbara för arbetarna eller för regeringen.

– Baserat på den analysen vill vi göra facken meningsfulla för arbetarna igen. En sidoeffekt är att facken också blir meningsfulla för kommunistpartiet, och på det viset hittar vi en gemensam grund att stå på för arbetarna och kommunistpartiet där arbetarnas villkor och arbetssituation förbättras, säger Han Dongfang.

– Vi vill utbilda arbetarna på deras arbetsplatser och få till stånd kollektiva förhandlingar. Kollektivförhandlingar är själva basen för fackföreningsrörelsen; klarar du inte att genomföra förhandlingar och få igenom dina krav är du inte relevant.

– Det spelar ingen roll om det är en demokratisk organisation, om du inte kan sköta förhandlingarna kommer du att förlora medlemmarnas förtroende och inflytande som rörelse, säger Han Dongfang.

Text: Ylva Säfvelin

Läs mer på CLB:s hemsida