Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2015-10-28
Alla nyheter

Blixtinsamling för Västsaharas flyktingläger

De västsahariska flyktinglägren i Algeriet har drabbats av svåra översvämningar. Palmecentret genomför just nu tillsammans med flera medlemsorganisationer en snabbinsamling för översvämningarnas offer.

Västsahara, som tidigare var en spansk koloni, ockuperades av Marocko 1975. En stor del av den västsahariska befolkningen fördrevs och bor nu i exil i flyktingläger. I 40 år har människor levt under knappa förhållanden med hopp om att en gång få återvända till sitt hemland.

Nu i oktober har området i Algeriet där de västsahariska flyktinglägren ligger drabbats av kraftiga skyfall.

Enligt FNs flyktingorgan UNCHR har 25 000 personer drabbats av de totalt 165 000 personerna som lever i lägren. Husen, som ofta är byggda i lera, trasas sönder. Mat och förnödenheter förstörs.

I Sverige finns ett starkt solidaritetsarbete för Västsaharas folk, inte minst inom arbetarrörelsen. Palmecentret har sedan länge ett samarbete med Escuela Olof Palme (Olof Palme-skolan) i flyktinglägret el-Ayun. Människorna där behöver just nu akut hjälp. Samtidigt som Palmecentrets insamling till människor på flykt fortsätter startar vi därför en tillfällig blixtinsamling till förmån för de som drabbats av översvämningarna i de västsahariska flyktinglägren.

Elektrikerförbundet har beslutat att skänka pengar till insamlingen.

– Livet i flyktinglägret är svårt och hopplöst. En översvämning som raserar huset och förstör matförrådet är ett hårt slag mot dessa utsatta människor. Vi vill kunna hjälpa till och det kommer betyda väldigt mycket för många människor, säger Per-Håkan Waern förste vice ordförande Elektrikerförbundet.

Pengarna kommer att förmedlas via Palmecentret till Escuela Olof Palme. De insamlade medlen kommer att användas till mat och förnödenheter som kommer att distribueras så snabbt som möjligt.

Du kan också vara med och hjälpa till! Stöd insamlingen här.