Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2016-10-05
Alla nyheter

Stora utmaningar i lokalvalen i Bosnien och Hercegovina

De lokala valen i Bosnien och Hercegovina överskuggades som vanligt av nationalistisk retorik, nationella frågor och utnyttjande av de etniska konflikterna för politisk vinning.

I söndags hölls lokalval i Bosnien och Hercegovina, men valet handlade mindre om lokala frågor och mer om nationella. De etniska konflikterna tar fortfarande mycket plats i debatten i landet, och till stor del blev valet en framgång för de etniska-nationalistiska partierna – serbiska SNDS i Republika Srpska och bosniakiska SDA i Federationen. Socialdemokratiska och multietniska SDP förlorade tyvärr i huvudstaden Sarajevo, men sett över hela landet så gick partiet något framåt.

– Det var visserligen lokala val, men de lokala frågorna kom helt i skymundan, säger Miroslav Zivanovic, som är generalsekretare för Forum Lijeve Inicijative (Forum vänsterinitiativ). Detta medför att ”riktiga problem” och lokala utmaningar framgångsrikt har marginaliserats av de stora partierna.

Komplicerad maktstruktur

Bosnien och Hercegovinas komplicerade politiska struktur bidrar till att möjliggöra detta med många olika maktnivåer som gör att det kan vara svårt för de lokala församlingarna att utöva sina funktioner. Problem med till exempel infrastruktur och utbildning framstår som omöjliga att lösa på lokal nivå.

Bosnien är också ett land där många medborgare saknar tilltro till valprocessen. Den senaste tidens oroväckande anklagelser om oegentligheter kommer inte att påverka det i en positiv riktning. På valdagen förekom allvarliga incidenter, till exempel stängdes vallokaler i staden Stolac ner efter att våldsamheter brutit ut i samband med anklagelser om valfusk.

Vänstern måste ha visioner

Om denna negativa trend ska brytas, krävs att vänstern drar lärdomar av detta val.

– Den politiska vänstern i Bosnien och Hercegovina måste tydligare anta utmaningen och visa att den är en rörelse med en tydlig och stark vision för landets framtid, vilket också måste avspeglas i konstant politisk aktivitet för att förverkliga den visionen.

Även om det inte blev något vidare framgångsval för SDP denna gång, så återstår det att se vad som händer i de nationella valen om två år. Det finns hopp men de måste anta utmaningen.

Text: Jonas Andersson

Läs mer om Bosnien och Hercegovina.