Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2016-03-21
Alla debattinlägg

Civilsamhällets krympande utrymme hot mot demokratin

I dag lever sex av sju människor i länder där medborgerliga rättigheter är begränsade och hotade.

Anna Sundström. Foto: Jonatan Karreskog

Bara sedan 2012 har ett femtiotal länder infört restriktioner för civila organisationer och ett hundratal lagar har tillkommit som minskar utrymmet för civilsamhället. Det krympande utrymmet för civilsamhället (på engelska: shrinking space) har utvecklats till en trend. Och fenomenet är inte begränsat till utvecklingsländer, samma trend ser vi i Europa i länder som Polen och Ungern.

Den arabiska våren har förstärkt makthavarnas oro för folkets röst men vi har också en mer intolerant värld, då blir lagstiftning ett sätt att tysta kritiker och oppositionella. Det är tydligt att regeringschefer lär av varandra och att restriktiv lagstiftning kopieras från ett land till ett annat.

Restriktiva lagar stiftas av politiker och kan bara hävas av just politiker. Demokratiska politiska partier är därför en förutsättning för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Men samverkan mellan politiker och civilsamhälle är lika viktigt. Just detta är det unika i Palmecentrets arbete. Som en av få svenska organisationer arbetar vi med stöd till både civilsamhälle och politiska partier. Det ger Palmecentret möjlighet att bidra med något som är alltför sällsynt – en plattform för möte mellan aktörer från det civila samhället och politiker.

Text: Anna Sundström