Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-22
Alla nyheter

Du och jag för Gaza – alla bidrag behövs! PG 570-2

De senaste fyra veckorna har vi varje dag sett hemska bilder från Gaza och den förödelse som kriget fört med sig. Fler än 1800 palestinier har dödats, de flesta civila och 400 av dem barn. Därför startar Palmecentret en insamling till stöd för civilbefolkningen - sätt in ditt bidrag på plusgiro 570-2.

Kriget på Gazaremsan, som startade den 8 juli, har fått förödande konsekvenser för ett samhälle som redan tidigare var sargat av Israels blockad och interna konflikter. Fler än 1 800 palestinier har dödats. Cirka 80 procent av dem är civila, varav 400 barn. 67 israeler har dött i kriget, av dessa är 64 soldater. Närmare 10 000 människor i Gaza har skadats, nästan en tredjedel av dessa rapporteras vara barn. 30 procent av Gazas befolkning har tvingats fly sina hem och 65 000 personer beräknas ha fått sina hem så förstörda att det inte går att återvända dit.

Stora humanitära insatser behövs för att lindra befolkningens lidande i Gaza: mat och vatten, boende och sjukvård. Men det behövs också insatser för att förhindra att kriget upprepas. Varaktig fred kan bara nås genom dialog och samarbete israeler och palestinier emellan. Det behövs kraftfullt stöd från omvärlden för att uppnå detta.

Svensk arbetarrörelse har en lång tradition av engagemang för att främja dialog i regionen. Genom Olof Palmes Internationella Center bedrivs ett flertal projekt, både i Gaza och på Västbanken. Samarbetet sker med lokala organisationer i civilsamhället och i fokus står strävan efter att kvinnor och ungdomar ska ha möjlighet att aktivt delta i politiska processer. Arbetet har lett till goda resultat: kvinnors deltagande i samhället har ökat och unga ledare har valts in i lokala styrelseorgan.


Befolkningen i Gaza behöver ditt stöd. Ge en gåva här.

 asas

Eller sätt in din gåva på plusgiro 570-2, märk talongen ”Du och jag för Gaza”.

asa

Du kan också bli månadsgivare för att bidra till Palmecentrets långsiktiga arbete.


Läs Aftonbladets ledare: ” Du kan hjälpa barnen i Gaza”.

 

Våra samarbetspartners arbete i krigets Gaza

Med anledning av kriget arbetar våra samarbetsorganisationer nu främst med humanitär verksamhet:

• Palestina Peace Coalition mobiliserar sina frivilliga och besöker de mest drabbade familjerna i utsatta områden som Beit Hanun. De delar ut mat och besöker skadade barn på sjukhus för att trösta dem och ge små gåvor samt stödja deras föräldrar.

• Filastiniayat, som arbetar med unga journalister, sprider information om situationen i Gaza och vilken sorts stöd som behövs genom sociala medier. Nu ger de också  psykosocialt stöd, främst till sina volontärer för att de i sin tur ska kunna hjälpa kvinnorna i Gaza.

• DWRC, som normalt arbetar med sociala och ekonomiska rättigheter, mobiliserar och  organiserar människor för att börja städa bland ruiner.

• Pyalara, som tidigare spred kunskap om miljöfrågor och vanligtvis arbetar med barn och ungdomar, vänder sig nu till föräldralösa barn och hjälper dem att hitta familjer som kan ta hand om dem.

• Civitas Institut arbetar bland annat med att göra behovsanalyser av vilket stöd Gazas invånare behöver.

• På Västbanken arbetar vår samarbetspartner Leaders vanligtvis med ledarskapsutbildning. De har nu mobiliserat sina utbildade ledare att göra humanitära insamlingar för Gaza, allt från vatten, mat och kläder till leksaker för barn.