Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-11-14
Alla nyheter

DU OCH JAG FÖR GAZA – Hit går insamlade medel

Sommarens krig i Gaza har fått förödande konsekvenser för befolkningen. Tusentals familjer är nu hemlösa i ett samhälle till stor del i ruiner. Behovet av stöd för återuppbyggnad är stort. Därför startade Palmecenter tillsammans med Aftonbladets ledarsida insamlingen ”Du och jag för Gaza” till stöd för civilbefolkningen. Tack till alla er som bidragit till insamlingen. Som på möten tagit med bössor, som uppmanat vänner att ge och delat information om insamlingen. Ett särskilt tack till Stefan Löfven som under sitt sommartal lyfte insamlingen och därmed hjälpte till att samla in 27 000 i bössorna.

Palmecentret har länge varit verksamma i regionen för att främja dialog och en fredlig utveckling. Vi samarbetar med lokala organisationer som nu inriktar delar av sitt stöd också på humanitära insatser. Det handlar bland annat om psykosocialt stöd till barn och kläder för den stundande vintern. Stödet går också till långsiktig återuppbyggnad och stärkande av civilsamhället.

Närmare 250 000 kronor har samlats in varav hälften av stödet går till projektinitiativ för återuppbyggnaden efter kriget. Femtio procent av dessa medel kommer att gå till den befintliga verksamhet som våra samarbetsorganisationer bedriver för att bidra till den långsiktiga återuppbyggnaden och stärkandet av civilsamhället.

Följande samarbetsorganisationer och initiativ bidrar insamlingen till:

FILASTINIYAT

Filastiniyat är en organisation som arbetar för att stärka ungas och kvinnors deltagande i det palestinska samhället. Det gör de bland annat genom att stödja kvinnliga journalister, en verksamhet som beskrivs i en artikel i Inter Press Service från maj 2014.

Under det senaste kriget i Gaza var situationen svår för journalister. Palestinian Center for Development & Media Freedoms (Mada) rapporterar bland annat att 16 journalister och mediearbetare dödades. Särskilt problematisk var situationen för kvinnliga journalister. Många av dem bevakade kriget utan tillräcklig säkerhetsutrustning, såsom skyddsvästar. Andra blev hotade av Hamas säkerhetsstyrkor.

Filastiniyat arbetar för närvarande bland annat med att ge psykosocialt stöd till ett hundratal journalister som arbetade under kriget. De stödjer också kvinnliga journalister specifikt. Dels genom ett radio- och TV-program som anställer tolv kvinnliga journalister över tre månader, dels med en utbildning i säkerhet som riktar sig till femton kvinnliga journalister.

Filastiniyat bistår också kvinnliga journalister med utrustning, till exempel filmkameror, vilket de även gjorde under kriget. Utrustningen är dyr och därför kommer Filastiniyat att använda medlen från insamlingen till Gaza till just inköp av ny utrustning.

DEMOCRACY AND WORKERS’ RIGHTS CENTER

Democracy and Workers’ Rights Center har under många år stöttat arbetarna i The Swedish Village, som ligger sydväst om Rafah City, Gaza. Byn är liten, 2 000 invånare, och starkt beroende av fiskenäringen. Under kriget i Gaza skadades fiskarnas utrustning: förutom två båtar som skadades av beskjutning förstördes även ett stort antal fiskenät.

Sedan vapenvilan inträdde har fiskarna fått tillåtelse att återuppta fiskenäringen. Men bara ett fåtal fiskare har kunnat göra det. För flertalet fiskare har möjligheten till försörjning försvunnit med den förstörda utrustningen. Democracy and Workers’ Rights Center planerar att, med medel från insamlingen till Gaza, köpa nya fiskenät till byn.

THE PALESTINIAN YOUTH ASSOCIATION FOR LEADERSHIP AND RIGHTS ACTIVATION (PYALARA)

PYALARA är en ungdomsinriktad palestinsk icke-statlig organisation som verkar för skapa förutsättningar för engagemang och demokratiskt inflytande för ungdomar mellan 13 och 15 år.

Det senaste kriget i Gaza innebar förutom tusentals döda och skadade, även en stor materiell förödelse. Infrastruktur, industri, sjukvård och utbildningsystem tog skada. Bland annat förstördes 220 skolor. Hundratusentals människor, inklusive tiotusentals barn, bor nu i tillfälliga bostäder. Situationen för de hemlösa familjerna blir svårare för varje dag som går. Vintern närmar sig och, eftersom Gazas ekonomi har raserats, har familjerna ofta inte råd med kläder och skor. The Palestinian Youth Association for Leadership and Rights Activation planera att förbättra livet för 72 barn mellan sex och tolv års ålder, som bor i tillfälliga bostäder. Det kommer de att göra genom att dels distribuera kängor och vinterkläder till barnen, dels arrangera en dag med fritidsaktiviteter för dem.

CIVITAS

CIVITAS är en palestinsk politiskt obunden organisation i Gaza som funnits sedan 2001. Organisationen verkar för att stärka det civila samhällets roll för en hållbar social och demokratisk utveckling lokalt genom att bland annat utbilda unga ledare och bedriva fredsbyggande aktiviteter på lokal nivå.

Som följd av det senaste kriget i Gaza initierade CIVITAS projektet IDP League (Internal Displaced People) som verkar för att kartlägga hur internflyktingar drabbats av kriget. 30 000 personer står utan hem och behoven är stora.

Över 100 personer har anställts för att arbeta med att skydda familjer genom att ta reda på deras behov och möjligheter till säkerhet, bostad, mat och sanitet. CIVITAS jobbar även med att stärka de drabbades roll och inflytande i lokala samhället genom att bland annat anordna workshops om mänskliga rättigheter och andra kapacitetsbyggande aktiviteter för en fredlig utveckling. Projektet drivs i samarbete med biståndsorganisationerna Islamic Relief och Cafod (Catholic Church of England). Medel från insamlingen till Gaza möjliggör för CIVITAS att förse 200 barn med varma kläder inför vintern inom ramen för sitt arbete med IDP Leauge.